Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính
TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp TTHC nộp tại đơn vị
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đề nghị thực hiện kỹ thuật thu tinh trong ống nghiệm Sức khỏe sinh sản
2 Khám giám định tổng hợp Giám định y khoa
3 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát. Giám định y khoa
4 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động. Giám định y khoa
5 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Giám định y khoa
6 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động. Giám định y khoa
7 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Giám định y khoa
8 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người Y tế dự phòng
9 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt Y tế dự phòng
10 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa Y tế dự phòng
11 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải Y tế dự phòng
12 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng Y tế dự phòng
13 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I, nhưng mắc một số bệnh quy định tại phụ lục II Khám chữa bệnh
14 Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động. Giám định y khoa
15 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Giám định y khoa
16 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Giám định y khoa
17 Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Giám định y khoa
18 Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Giám định y khoa
19 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý Y tế dự phòng
20 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý Y tế dự phòng
Hiển thị 1 - 20 of 46 kết quả.
của 3