Dự Thảo Online Dự Thảo Online
Dự thảo
góp ý đề án hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng cho bậnh nhân tâm thần điều trị nội trú và chế độ trợ cấp cho công chức trực tiếp làm chuyên môn tại bệnh viện Tâm Thân giai đoạn 2018-2020
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 26/09/2017
Số lượt xem: 1003
góp ý: 4
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
góp ý đề án hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng cho bậnh nhân tâm thần điều trị nội trú và chế độ trợ cấp cho công chức trực tiếp làm chuyên môn tại bệnh viện Tâm Thân giai đoạn 2018-2020
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha