Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện

Phòng Xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn Sinh học cấp I
 

TT

Tên cơ sở

Cấp độ An toàn sinh học của Phòng xét nghiệm

Địa chỉ

Người đứng đầu cơ sở

Ngày công bố

1

TTYT  huyện Tân Thành

Cấp I

Đường 81, kp Tân Hạnh, TT.Phú Mỹ, huyện Tân Thành

Phan Chánh Phú

17/10/2016

2 Phòng khám đa khoa medic Sài Gòn Cấp I Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT Trần Quang Thanh Hùng 24/3/2017
3 Phòng khám đa khoa Đông Tây Cấp I Ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT Phạm Thị Bích Luận 09/5/2017
4 Phòng xét nghiệm Vũng Tàu Lab Cấp I 150A Cô Giang, phường 4, thành phố Vũng Tàu Nguyễn Thị Ngọc Thủy 13/9/2017
5 Phòng Xét nghiệm Y khoa Cấp I Số 178 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa Nguyễn Thị Trúc Linh 19/3/2018
6 Phòng xét nghiệm huyết học thuộc TTYT Vietsovpetro Cấp I  02 Pasteur, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Long Đĩnh 27/03/2018
7 Phòng xét nghiệm sinh hóa thuộc TTYT Vietsovpetro Cấp I  02 Pasteur, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Long Đĩnh 27/03/2018
8

Phòng xét nghiệm sinh hóa -huyết học

Trung tâm Y tế dự phòng

Cấp I  19 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, Tp. Bà Rịa Nguyễn Anh Quan 17/4/2018
9

Phòng xét nghiệm thuộc PKĐK Quốc tế Thế giới mới

Cấp I  20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Vũng Tàu Ngô Quốc Trọng 23/4/2018
10 PKĐK Sài Gòn-Vũng Tàu Cấp I 744 Bình Giã, Phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT Trần Văn Phụng 08/5/2018
11 Công ty TNHH PKĐK Vũng Tàu Cấp I 207 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, Tp. Vũng Tàu Phạm Văn Hương 18/5/2018
12 Trung tâm Giám định Y khoa Cấp I Số 25B đường Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT Nguyễn Thanh Phước 25/5/2018
13 Phòng xét nghiệm Y khoa Cấp I
Số 178 Nguyễn
Thanh Đằng,
phường Phước
Hiệp, Tp. Bà
Rịa, tỉnh BRVT
Hoàng Thị
Xuân Tú
17/9/2018
14 PKĐK Vạn Tâm – Phước Hòa Cấp I QL51, Kp. Hải Sơn, P. Phước Hòa, Tx. Phú Mỹ, tỉnh BRVT Nguyễn Hữu Phước 25/10/2018
15 PKĐK Medic Sài Gòn 2 Cấp I 1139 Phước Hiệp, Tân Hòa, Phú Mỹ, tỉnh BR-VT Nguyễn Thanh Sơn 15/11/2018
16 Phòng Xét nghiệm Y khoa  Cấp I Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa Phạm Văn Bảy 05/01/2019
17 Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn Cấp I 306 Độc Lập, khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, Tx. Phú Mỹ Nguyễn Thị Bích Hải 05/01/2019
18 Phòng khám đa khoa Rạch Dừa Cấp I 345 đường 30/4, Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu Trần Thị Lệ Tiên 28/01/2019
16 PKĐK Vạn Thành Sài Gòn Cấp I Số 306 đường Độc Lập, khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT Trịnh Cao Khải 13/3/2019
20 Bệnh viện Bà Rịa

Cấp I của Phòng Ngân hàng máu

6868 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa Nguyễn Văn Hương 09/5/2019
21 PKĐK Asia Phú Mỹ

Cấp I

Tổ 1, khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xạ Phú Mỹ, tỉnh BR-VT Triệu Đức Thiện 28/5/2019
22 PKĐK Đức Hạnh

Cấp I

Số 09 đường Tràn Hưng Đạo, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT Phạm Thanh Tế 04/6/2019
23 Phòng Xét nghiệm Y khoa 101

Cấp I

Số 101 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT Trần Thị Hương Giang 08/7/2019
24 Phòng khám đa khoa Thiên Ân Cấp I Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT Phan Văn Công 04/10/2019
25 Trạm Y tế xã Hòa Bình Cấp I Ấp 3, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT Nguyễn Huy Văn 06/11/2019
26 Phòng xét nghiệm Nhi đồng Sài Gòn - Vũng Tàu Cấp I 210 Bình Giã, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT Nguyễn Thị Thùy Linh 13/12/2019

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết