Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Huỷ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Hồng Phương Anh

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Hải

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hồ Nữ Mai Trinh

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Quyên

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê Thị Lãm

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Đăng Khoa

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đậu Đình Toàn

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê kim Nhẩn

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thanh Thủy

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thanh Đạt

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Văn Thành

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thế Cường

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Nhật Tam

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thị Hường

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Sơn

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đặng Văn Bảo

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hà Văn Bền

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hoàng Thị Vân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thị Thu Trinh

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trương Thị Nhân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Dương Thị Yên

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Xuân An

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Đăng Nhàn

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh Đỗ Huỳnh Kiến Thiết

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Thị Nhân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Mai Van Long

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyen Thị Kieu Oanh

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Kim Ngoc

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Đình Hán Thuận

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Nguyễn Thị Bích Thuận

hủy chứng chỉ hành nghề kcb Nguyễn Thị Hồng Thắm

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thanh Nga

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Hữu Dũng

quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Văn Điện

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thùy (QĐ 461/QĐ-SYT ngày 11/6/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Thu Hà (QĐ 540/QĐ-SYT ngày 07/7/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Bùi Minh Kha (QĐ 605/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Bảo Khuyên (QĐ 687/QĐ-SYT ngày 19/8/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Nhung (QĐ 721/QĐ-SYT ngày 28/8/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Diễm Tú (QĐ 797/QĐ-SYT ngày 22/9/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Vũ Phương Loan (QĐ 798/QĐ-SYT ngày 22/9/2020)

Thu hồi và hủy giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Dương Thùy Hương (QĐ 826/QĐ-SYT ngày 30/9/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Bê Quy (QĐ 914/QĐ-SYT ngày 27/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Thùy Trang (QĐ 909/QĐ-SYT ngày 26/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bênh Bùi Thanh Tân (QĐ 921/QĐ-SYT ngày 28/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trang Thị Liên (QĐ 923/QĐ-SYT ngày 29/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hồ Văn Quân (QĐ 924/QĐ-SYT ngày 29/10/2020)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Hiền (QĐ 951/QĐ-SYT ngày 06/11/2020)

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thu Phương (QĐ 967/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Ngọc Chung (QĐ 968/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Hồng Loan (QĐ 969/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Chu Thị Thảo (QĐ 970/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thu Phương (QĐ 971/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Kim Liên (1067/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thủy (1068/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Bê Quy (1113/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Diễm Tú (1114/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Đinh Kim Yến (QĐ 1115)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trang Thị Liên (QĐ 1116)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Văn Sang (QĐ 1117)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Nha khoa Hải Âu, Vạn Thành Sài Gòn 2 (QĐ 1110)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Bùi Thị Nam Anh (QĐ 1135)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thùy Trang (QĐ 1136)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Ngô Huy Hoàng (QĐ 1137)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Đạo Đình Nguyên (QĐ 1138)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Hoàng Phong ( 1139)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Đức Anh ( 1140)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Nga ( 1141)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Hương  ( 1142)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Giang ( 1143)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Ngô Kim Tú ( 1144)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Huyền ( 1145)

Huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Hồng Phương Anh

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Hải

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hồ Nữ Mai Trinh

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Quyên

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê Thị Lãm

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Đăng Khoa

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đậu Đình Toàn

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê kim Nhẩn

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thanh Thủy

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thanh Đạt

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Văn Thành

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thế Cường

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Nhật Tam

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thị Hường

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Sơn

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đặng Văn Bảo

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hà Văn Bền

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hoàng Thị Vân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thị Thu Trinh

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trương Thị Nhân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Dương Thị Yên

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Xuân An

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Đăng Nhàn

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh Đỗ Huỳnh Kiến Thiết

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Thị Nhân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Mai Van Long

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyen Thị Kieu Oanh

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Kim Ngoc

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Đình Hán Thuận

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Nguyễn Thị Bích Thuận

hủy chứng chỉ hành nghề kcb Nguyễn Thị Hồng Thắm

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thanh Nga

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Hữu Dũng

quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Văn Điện

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thùy (QĐ 461/QĐ-SYT ngày 11/6/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Thu Hà (QĐ 540/QĐ-SYT ngày 07/7/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Bùi Minh Kha (QĐ 605/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Bảo Khuyên (QĐ 687/QĐ-SYT ngày 19/8/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Nhung (QĐ 721/QĐ-SYT ngày 28/8/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Diễm Tú (QĐ 797/QĐ-SYT ngày 22/9/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Vũ Phương Loan (QĐ 798/QĐ-SYT ngày 22/9/2020)

Thu hồi và hủy giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Dương Thùy Hương (QĐ 826/QĐ-SYT ngày 30/9/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Bê Quy (QĐ 914/QĐ-SYT ngày 27/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Thùy Trang (QĐ 909/QĐ-SYT ngày 26/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bênh Bùi Thanh Tân (QĐ 921/QĐ-SYT ngày 28/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trang Thị Liên (QĐ 923/QĐ-SYT ngày 29/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hồ Văn Quân (QĐ 924/QĐ-SYT ngày 29/10/2020)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Hiền (QĐ 951/QĐ-SYT ngày 06/11/2020)

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thu Phương (QĐ 967/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Ngọc Chung (QĐ 968/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Hồng Loan (QĐ 969/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Chu Thị Thảo (QĐ 970/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thu Phương (QĐ 971/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Kim Liên (1067/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thủy (1068/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Bê Quy (1113/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Diễm Tú (1114/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Đinh Kim Yến (QĐ 1115)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trang Thị Liên (QĐ 1116)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Văn Sang (QĐ 1117)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Nha khoa Hải Âu, Vạn Thành Sài Gòn 2 (QĐ 1110)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Bùi Thị Nam Anh (QĐ 1135)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thùy Trang (QĐ 1136)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Ngô Huy Hoàng (QĐ 1137)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Đạo Đình Nguyên (QĐ 1138)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Hoàng Phong ( 1139)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Đức Anh ( 1140)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Nga ( 1141)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Hương  ( 1142)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Giang ( 1143)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Ngô Kim Tú ( 1144)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Huyền ( 1145)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Huyền ( 1146)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Trang (QD 1147)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Như Thủy (QĐ 1165/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Duy Tuấn (1166/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Huy Văn (QĐ 1167/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Hằng (QĐ 1168/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Thương (QĐ 1169/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Tấn Quý  (QĐ 1170/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Xuân Hòa  (QĐ 1171/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đặng Thị Tường Vi (QĐ 125/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Thành Luân (QĐ 119/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Xuân Huy

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Anh Tuấn

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Quang Thái (QĐ 187/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Viết Đại (QĐ 239/QĐ-SYT )

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị May (291/QĐ-SYT )

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bích Lựu (292/QĐ-SYT )

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bích Hằng (293/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đặng Thị Huyền Trang ( QĐ 273/QĐ-SYT ) ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Hải Yến ( QĐ 272/QĐ-SYT ) ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Hồi (QĐ 271/QĐ-SYT ) ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Đình Tư (QĐ 270/QĐ-SYT  ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Mai Thị Cẩm Nhung (QĐ 350/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Tình (QĐ 351/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thị Nhung (QĐ 352/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Tuyết (QĐ 353/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu Hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thanh Hải (QĐ 382/QĐ-SYT ngày 12/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thành Trung (QĐ 395/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Vũ Quyền Anh (QĐ 396/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Thị Hà Hải (QĐ 397/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Mai Thị Phương Dung (QĐ 398/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Trí Việt (QĐ 399/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Vũ Đình Trường (QĐ 400/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hồ Thị Minh Thương (QĐ 401/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Trung Đức (QĐ 402/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phan Bùi Hải Phụng  (QĐ 403/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Quách Thị Bản  (QĐ 404/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Minh (QĐ 405/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Diệu Hương (QĐ 413/QĐ-SYT ngày 18/5/2021)

QĐ thu hồi CCHN KB,CB cùa hộ sinh Lê Thị Khánh Qui (QĐ 475/QĐ-SYT ngày 02/6/2021)

QĐ thu hồi CCHN Vũ Thị Minh Tâm (QĐ 510/QĐ-SYT ngày 11/6/2021)

thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Xuân Ngọc (QĐ 493/QĐ-SYT ngày 18/6/2021) 

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Vũ Thị Minh Tâm (QĐ 510/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Hoàn (QĐ 515/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Hồng Minh (QĐ 516/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thị Minh Hồng (QĐ 517/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Ngọc Phương Thủy (QĐ 541/QĐ-SYT ngày 22/06/2021)

Huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Hồng Phương Anh

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Hải

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hồ Nữ Mai Trinh

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Quyên

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê Thị Lãm

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Đăng Khoa

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đậu Đình Toàn

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê kim Nhẩn

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thanh Thủy

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thanh Đạt

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Văn Thành

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thế Cường

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Nhật Tam

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thị Hường

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Sơn

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đặng Văn Bảo

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hà Văn Bền

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hoàng Thị Vân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thị Thu Trinh

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trương Thị Nhân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Dương Thị Yên

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Xuân An

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Đăng Nhàn

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh Đỗ Huỳnh Kiến Thiết

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Thị Nhân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Mai Van Long

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyen Thị Kieu Oanh

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Kim Ngoc

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Đình Hán Thuận

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Nguyễn Thị Bích Thuận

hủy chứng chỉ hành nghề kcb Nguyễn Thị Hồng Thắm

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thanh Nga

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Hữu Dũng

quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Văn Điện

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thùy (QĐ 461/QĐ-SYT ngày 11/6/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Thu Hà (QĐ 540/QĐ-SYT ngày 07/7/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Bùi Minh Kha (QĐ 605/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Bảo Khuyên (QĐ 687/QĐ-SYT ngày 19/8/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Nhung (QĐ 721/QĐ-SYT ngày 28/8/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Diễm Tú (QĐ 797/QĐ-SYT ngày 22/9/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Vũ Phương Loan (QĐ 798/QĐ-SYT ngày 22/9/2020)

Thu hồi và hủy giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Dương Thùy Hương (QĐ 826/QĐ-SYT ngày 30/9/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Bê Quy (QĐ 914/QĐ-SYT ngày 27/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Thùy Trang (QĐ 909/QĐ-SYT ngày 26/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bênh Bùi Thanh Tân (QĐ 921/QĐ-SYT ngày 28/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trang Thị Liên (QĐ 923/QĐ-SYT ngày 29/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hồ Văn Quân (QĐ 924/QĐ-SYT ngày 29/10/2020)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Hiền (QĐ 951/QĐ-SYT ngày 06/11/2020)

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thu Phương (QĐ 967/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Ngọc Chung (QĐ 968/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Hồng Loan (QĐ 969/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Chu Thị Thảo (QĐ 970/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thu Phương (QĐ 971/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Kim Liên (1067/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thủy (1068/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Bê Quy (1113/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Diễm Tú (1114/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Đinh Kim Yến (QĐ 1115)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trang Thị Liên (QĐ 1116)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Văn Sang (QĐ 1117)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Nha khoa Hải Âu, Vạn Thành Sài Gòn 2 (QĐ 1110)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Bùi Thị Nam Anh (QĐ 1135)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thùy Trang (QĐ 1136)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Ngô Huy Hoàng (QĐ 1137)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Đạo Đình Nguyên (QĐ 1138)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Hoàng Phong ( 1139)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Đức Anh ( 1140)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Nga ( 1141)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Hương  ( 1142)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Giang ( 1143)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Ngô Kim Tú ( 1144)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Huyền ( 1145)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Huyền ( 1146)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Trang (QD 1147)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Như Thủy (QĐ 1165/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Duy Tuấn (1166/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Huy Văn (QĐ 1167/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Hằng (QĐ 1168/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Thương (QĐ 1169/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Tấn Quý  (QĐ 1170/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Xuân Hòa  (QĐ 1171/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đặng Thị Tường Vi (QĐ 125/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Thành Luân (QĐ 119/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Xuân Huy

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Anh Tuấn

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Quang Thái (QĐ 187/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Viết Đại (QĐ 239/QĐ-SYT )

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị May (291/QĐ-SYT )

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bích Lựu (292/QĐ-SYT )

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bích Hằng (293/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đặng Thị Huyền Trang ( QĐ 273/QĐ-SYT ) ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Hải Yến ( QĐ 272/QĐ-SYT ) ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Hồi (QĐ 271/QĐ-SYT ) ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Đình Tư (QĐ 270/QĐ-SYT  ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Mai Thị Cẩm Nhung (QĐ 350/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Tình (QĐ 351/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thị Nhung (QĐ 352/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Tuyết (QĐ 353/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu Hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thanh Hải (QĐ 382/QĐ-SYT ngày 12/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thành Trung (QĐ 395/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Vũ Quyền Anh (QĐ 396/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Thị Hà Hải (QĐ 397/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Mai Thị Phương Dung (QĐ 398/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Trí Việt (QĐ 399/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Vũ Đình Trường (QĐ 400/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hồ Thị Minh Thương (QĐ 401/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Trung Đức (QĐ 402/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phan Bùi Hải Phụng  (QĐ 403/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Quách Thị Bản  (QĐ 404/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Minh (QĐ 405/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Diệu Hương (QĐ 413/QĐ-SYT ngày 18/5/2021)

QĐ thu hồi CCHN KB,CB cùa hộ sinh Lê Thị Khánh Qui (QĐ 475/QĐ-SYT ngày 02/6/2021)

QĐ thu hồi CCHN Vũ Thị Minh Tâm (QĐ 510/QĐ-SYT ngày 11/6/2021)

thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Xuân Ngọc (QĐ 493/QĐ-SYT ngày 18/6/2021) 

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Vũ Thị Minh Tâm (QĐ 510/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Hoàn (QĐ 515/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Hồng Minh (QĐ 516/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thị Minh Hồng (QĐ 517/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Ngọc Phương Thủy (QĐ 541/QĐ-SYT ngày 22/06/2021)

 

Huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Hồng Phương Anh

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Hải

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hồ Nữ Mai Trinh

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Quyên

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê Thị Lãm

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Đăng Khoa

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đậu Đình Toàn

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê kim Nhẩn

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thanh Thủy

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thanh Đạt

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Văn Thành

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thế Cường

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Nhật Tam

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thị Hường

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Sơn

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đặng Văn Bảo

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hà Văn Bền

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hoàng Thị Vân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thị Thu Trinh

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trương Thị Nhân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Dương Thị Yên

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Xuân An

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Đăng Nhàn

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh Đỗ Huỳnh Kiến Thiết

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Thị Nhân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Mai Van Long

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyen Thị Kieu Oanh

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Kim Ngoc

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Đình Hán Thuận

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Nguyễn Thị Bích Thuận

hủy chứng chỉ hành nghề kcb Nguyễn Thị Hồng Thắm

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thanh Nga

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Hữu Dũng

quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Văn Điện

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thùy (QĐ 461/QĐ-SYT ngày 11/6/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Thu Hà (QĐ 540/QĐ-SYT ngày 07/7/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Bùi Minh Kha (QĐ 605/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Bảo Khuyên (QĐ 687/QĐ-SYT ngày 19/8/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Nhung (QĐ 721/QĐ-SYT ngày 28/8/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Diễm Tú (QĐ 797/QĐ-SYT ngày 22/9/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Vũ Phương Loan (QĐ 798/QĐ-SYT ngày 22/9/2020)

Thu hồi và hủy giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Dương Thùy Hương (QĐ 826/QĐ-SYT ngày 30/9/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Bê Quy (QĐ 914/QĐ-SYT ngày 27/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Thùy Trang (QĐ 909/QĐ-SYT ngày 26/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bênh Bùi Thanh Tân (QĐ 921/QĐ-SYT ngày 28/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trang Thị Liên (QĐ 923/QĐ-SYT ngày 29/10/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hồ Văn Quân (QĐ 924/QĐ-SYT ngày 29/10/2020)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Hiền (QĐ 951/QĐ-SYT ngày 06/11/2020)

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thu Phương (QĐ 967/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Ngọc Chung (QĐ 968/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Hồng Loan (QĐ 969/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Chu Thị Thảo (QĐ 970/QĐ-SYT ngày 11/11/2020)

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thu Phương (QĐ 971/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Kim Liên (1067/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thủy (1068/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Bê Quy (1113/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Diễm Tú (1114/QĐ-SYT)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Đinh Kim Yến (QĐ 1115)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trang Thị Liên (QĐ 1116)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Văn Sang (QĐ 1117)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Nha khoa Hải Âu, Vạn Thành Sài Gòn 2 (QĐ 1110)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Bùi Thị Nam Anh (QĐ 1135)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thùy Trang (QĐ 1136)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Ngô Huy Hoàng (QĐ 1137)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Đạo Đình Nguyên (QĐ 1138)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Hoàng Phong ( 1139)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Đức Anh ( 1140)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Nga ( 1141)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Hương  ( 1142)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Giang ( 1143)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Ngô Kim Tú ( 1144)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Huyền ( 1145)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Huyền ( 1146)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Trang (QD 1147)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Như Thủy (QĐ 1165/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Duy Tuấn (1166/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Huy Văn (QĐ 1167/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Hằng (QĐ 1168/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Thương (QĐ 1169/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Tấn Quý  (QĐ 1170/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Xuân Hòa  (QĐ 1171/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đặng Thị Tường Vi (QĐ 125/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Thành Luân (QĐ 119/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Xuân Huy

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Anh Tuấn

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Quang Thái (QĐ 187/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Viết Đại (QĐ 239/QĐ-SYT )

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị May (291/QĐ-SYT )

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bích Lựu (292/QĐ-SYT )

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bích Hằng (293/QĐ-SYT )

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đặng Thị Huyền Trang ( QĐ 273/QĐ-SYT ) ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Hải Yến ( QĐ 272/QĐ-SYT ) ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Hồi (QĐ 271/QĐ-SYT ) ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Đình Tư (QĐ 270/QĐ-SYT  ngày 05/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Mai Thị Cẩm Nhung (QĐ 350/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Tình (QĐ 351/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thị Nhung (QĐ 352/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Tuyết (QĐ 353/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

Thu Hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thanh Hải (QĐ 382/QĐ-SYT ngày 12/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thành Trung (QĐ 395/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Vũ Quyền Anh (QĐ 396/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Thị Hà Hải (QĐ 397/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Mai Thị Phương Dung (QĐ 398/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Trí Việt (QĐ 399/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Vũ Đình Trường (QĐ 400/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hồ Thị Minh Thương (QĐ 401/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Trung Đức (QĐ 402/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phan Bùi Hải Phụng  (QĐ 403/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Quách Thị Bản  (QĐ 404/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thu Minh (QĐ 405/QĐ-SYT ngày 17/5/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Diệu Hương (QĐ 413/QĐ-SYT ngày 18/5/2021)

QĐ thu hồi CCHN KB,CB cùa hộ sinh Lê Thị Khánh Qui (QĐ 475/QĐ-SYT ngày 02/6/2021)

QĐ thu hồi CCHN Vũ Thị Minh Tâm (QĐ 510/QĐ-SYT ngày 11/6/2021)

thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Xuân Ngọc (QĐ 493/QĐ-SYT ngày 18/6/2021) 

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Vũ Thị Minh Tâm (QĐ 510/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Hoàn (QĐ 515/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Hồng Minh (QĐ 516/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thị Minh Hồng (QĐ 517/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Võ Ngọc Phương Thủy (QĐ 541/QĐ-SYT ngày 22/06/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Hoàn (QĐ 618/QĐ-SYT ngày 8/07/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Liên (720/QĐ-SYT  ngày 29/7/2021)

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phan Thị Bích Hoàng (909/QĐ-SYT ngày 28/9/2021)

[995/QĐ-SYT - 25/10/2021] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Phạm Thị Mỹ Hạnh

[993/QĐ-SYT - 25/10/2021] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Lê Khang

[994/QĐ-SYT - 25/10/2021] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Trương Thị Khanh Hiền

[996/QĐ-SYT - 25/10/2021] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Hồ Nhật Minh

[997/QĐ-SYT - 25/10/2021] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Phạm Kiều Diễm My

[1017/QĐ-SYT - 29/10/2021] Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Ngọc Huy Quang

[44/QĐ-SYT - 17/01/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Đặng Thu Trâm

[124/QĐ-SYT - 29/01/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nguyễn hữu độ

[141/QĐ-SYT - 15/02/2022] hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Như Ý

[152/QĐ-SYT - 18/02/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Quang Hiến

[217/QĐ-SYT - 11/03/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Nguyễn Thị Thanh Lệ

[218/QĐ-SYT - 11/03/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Trương Văn Văn

[219/QĐ-SYT - 11/03/2022] thu hồi và hủy quyết định điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn Trương Văn Hữu

[261/QĐ-SYT - 24/03/2022] Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Ngụy Thị Mỹ Dung

[262/QĐ-SYT - 24/03/2022] Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Nguyễn Thị Kết

[263/QĐ-SYT - 24/03/2022] Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Phạm Thị Chung

[400/QĐ-SYT - 17/05/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Đức Thông

 [356/QĐ-SYT - 09/05/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Võ Anh Duy

[357/QĐ-SYT - 09/05/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Trần Biện Mai Vy

[358/QĐ-SYT - 09/05/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Trần Đức Tấn

[359/QĐ-SYT - 09/05/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Hoàng Trần Nhân Ái

[360/QĐ-SYT - 09/05/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Võ Ngọc Yên Ba

[361/QĐ-SYT - 09/05/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Võ Thị Thìn

[418/QĐ-SYT - 26/05/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Nam Long

[422/QĐ-SYT - 30/05/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trịnh Thị Mỹ Hiền

[683/QĐ-SYT - 25/08/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Cao Thị Minh Quyên

[684/QĐ-SYT - 25/08/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Bùi Thanh Duy

[730/QĐ-SYT - 14/09/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Ngọc Hạnh

[744/QĐ-SYT - 16/09/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Như Ý

[745/QĐ-SYT - 16/09/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Quốc Tuấn

[806/QĐ-SYT - 06/10/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Ngô Văn Tâm

[819/QĐ-SYT - 10/10/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Phạm Hà

[820/QĐ-SYT - 10/10/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lại Văn Thái Hà

[962/QĐ-SYT - 24/11/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Vũ Trịnh Bảo Thư

[963/QĐ-SYT - 24/11/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Vịnh

[964/QĐ-SYT - 24/11/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thanh Huyền

[990/QĐ-SYT - 06/12/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bích Yến

[994/QĐ-SYT - 06/12/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trương Văn Linh

[1002/QĐ-SYT - 09/12/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Hậu

[1003/QĐ-SYT - 09/12/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đinh Phan Hoàng

[1008/QĐ-SYT - 09/12/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thúy Hằng

[1054/QĐ-SYT - 20/12/2022] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Ngô Thị Kiều Anh

[50/QĐ-SYT - 16/01/2023] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Dương Xuân Công

[51/QĐ-SYT - 16/01/2023] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Ngô Minh Trí

[52/QĐ-SYT - 16/01/2023] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đào Sĩ Hiếu

[102/QĐ-SYT - 08/02/2023] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Xuân Hằng

[103/QĐ-SYT - 08/02/2023] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phan Thị Dạ Thúy

[104/QĐ-SYT - 08/02/2023] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Kim Tiến Đạt

[105/QĐ-SYT - 08/02/2023] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Huệ

[106/QĐ-SYT - 08/02/2023] thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Trần Minh Toàn

[230/QĐ-SYT - 22/03/2023] QĐ Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đỗ Xuân Khích

[246/QĐ-SYT - 29/03/2023] QD thu hoi CCHN dieu duong Vũ Công Khanh

[247/QĐ-SYT - 29/03/2023] QD thu hoi CCHN Y sĩ Nguyễn Tiến Nhất

[349/QĐ-SYT - 21/04/2023] QĐ Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê Xuân Sáu

[350/QĐ-SYT - 21/04/2023] QĐ Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thị Dung

[446/QĐ-SYT - 18/05/2023] Quyết định Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê Thị An Hòa

[448/QĐ-SYT - 18/05/2023] Quyết định Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê Thị Tự Nhiên

[449/QĐ-SYT - 18/05/2023] Quyết định Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Thanh Tùng

[484/QĐ-SYT - 25/05/2023] QĐ Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 001588/BRVT-CCHN của bà Đỗ Ngọc Lan

[451/QĐ-SYT - 18/05/2023] Quyết định Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Vũ Ngọc Minh Xuân

[452/QĐ-SYT - 18/05/2023] Quyết định Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lương Thị Trúc Ly

[453/QĐ-SYT - 18/05/2023] Quyết định Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Ngô Đấu

[455/QĐ-SYT - 19/05/2023] Quyết định Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Huỳnh Nguyễn Anh Luân

[456/QĐ-SYT - 19/05/2023] Quyết định Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Cao Văn Kiên

[457/QĐ-SYT - 19/05/2023] Quyết định Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lưu Văn Chiến

[458/QĐ-SYT - 19/05/2023] QĐ Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của KTV Trương Thị Xuân Hiền

[629/QĐ-SYT - 07/07/2023] QĐ Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Vũ Tuấn

[657/QĐ-SYT - 12/07/2023] Quyết định Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Phạm Thị Loan

[765/QĐ-SYT - 16/08/2023] Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 004781/BRVT-CCHN của ông Châu Đông Bách

[832/QĐ-SYT - 08/09/2023] Quyết định thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

[861/QĐ-SYT - 19/09/2023] Quyết định Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh