Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

huỷ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Hồng Phương Anh

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Hải

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hồ Nữ Mai Trinh

huỷ chứng chỉ  hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Quyên

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê Thị Lãm

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Đăng Khoa

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đậu Đình Toàn

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê kim Nhẩn

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thanh Thủy

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thanh Đạt

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Văn Thành

Thông báo thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thế Cường

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Nhật Tam

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thị Hường

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Sơn

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đặng Văn Bảo

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hà Văn Bền

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hoàng Thị Vân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thị Thu Trinh

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trương Thị Nhân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Dương Thị Yên

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Xuân An

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Đăng Nhàn

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh Đỗ Huỳnh Kiến Thiết

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Thị Nhân

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Mai Van Long

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyen Thị Kieu Oanh

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phan Kim Ngoc

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Đình Hán Thuận

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đậu Nguyễn Thị Bích Thuận

hủy chứng chỉ hành nghề kcb Nguyễn Thị Hồng Thắm

hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thanh Nga

hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Hữu Dũng

quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Văn Điện

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Phạm Thị Thùy (QĐ 461/QĐ-SYT ngày 11/6/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Lê Thị Thu Hà (QĐ 540/QĐ-SYT ngày 07/7/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Bùi Minh Kha (QĐ 605/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết