Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Thu hồi và hủy giấy phép hoạt động khám chữa bệnh

thu hồi và hủy giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Trần Thị Hương Giang

thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Đặng Thị Thanh

thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phạm Thị Thanh Hồng

thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Lê Quốc Tuấn

thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Hồ Văn Lạc

thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Quốc Tiến

thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phạm Văn Bảy

thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phan Văn Công

thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám chuyên khoa Mắt

thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám chuyên khoa Ngoại

thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phòng xét nghiệm Y khoa số 10 Trần Hưng Đạo - Bà Rịa

thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Trần văn Thắng

Thu hồi GPHĐ PKĐK Nhi Đồng Sàì Gòn -VT

thu hồi CCHN KB,CB của Mai Xuân Hải

thu hồi CCHN Trần Kim Ngọc

QĐ thu hồi giấy phép hoạt động phòng chẩn trị YHCT 439

QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động phòng xét nghiệm y khoa

QĐ thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh ISEE

QĐ thu hồi GPHĐ KB,CB phòng răng Asia

QĐ thu hồi GPHĐ KB,CB BS Nguyễn Minh Thông

quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Văn Điện

thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Phan Trúc Phương

QĐ thu hồi GP HĐ khám chữa bệnh Vạn Phát (Hà)

QĐ thu hồi GPHĐ Bs Hà Đức Thắng

QĐ Thu hồi GPHĐ Bs Hồ Quang An

thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thị Mai Hương

thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Lâm Quốc Phong

QĐ thu hồi GPHĐ KB,CB Bs Hồ Đình Lợi

thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Đoàn Thị Kim Phương (QĐ 347/QĐ-SYT ngày 29/4/2020)

thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Nhung (QĐ 348/QĐ-SYT ngày 29/4/2020)

thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Phạm Minh Tòng  (QĐ 349/QĐ-SYT ngày 29/4/2020)

thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Ngô Đình Bảy (QĐ 350/QĐ-SYT ngày 29/4/2020)

thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh PK Đức Hạnh - Ngô Phê (QĐ 377/QĐ-SYT ngày 11/5/2020)

thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Lê Trần Chí Hiếu (QĐ 374/QĐ-SYT ngày 06/5/2020)

thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Trí Việt (QĐ 373/QĐ-SYT ngày 11/5/2020)

thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh PKĐK Vạn Tâm - Phước Hòa Nguyễn Hữu Phước (QĐ 395/QĐ-SYT ngày 18/5/2020)

Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ số 409/QĐ-SYT ngày 22/5/2019)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh pk Ngoại Bs Trần Xuân Hiên (QĐ 446/QĐ-SYT ngày 05/6/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh pk Đệ Nhất (QĐ 447 ngày 5/6/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Nha khoa Quốc Bình II (QĐ 453/QĐ-SYT ngày 8/6/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Phú Thị Lệ Thủy (QĐ 463/QĐ-SYT ngày 11/6/2020)

thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 483/QĐ-SYT ngày 16/6/2020)

thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh TTYT Bà Rịa (QĐ 510/QĐ-ST ngày 25/6/2020)

thu hồi và hủy giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Hoàng Thị Bích Hiền (QĐ 544/QĐ-SYT ngày 08/7/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Cty Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 547/QĐ-SYT ngày 08/7/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 561/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng xét nghiệm khoa 35 Bà Triệu(QĐ574/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

Thu hồi và hủy giấy phép hoạt động khám chữa bệnh pk nội 42A Phước Thắng (QĐ/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh dịch vụ răng giả Huỳnh Kim Sơn (QĐ 604/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh pk Nhi đồng thành phố (QĐ 606/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh Bệnh xá Công an tỉnh BRVT (QĐ 613/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh pk Nội 487/3 Rạch Dừa ((QĐ 618/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Thu hồi Giấy phép hoat động khám bệnh, chữa bệnh Hoạt động nha khoa Hoa Mai (QĐ 627/QĐ-SYT ngày 31/7/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh PK SOS (QĐ 627/QĐ-SYT ngày 31/7/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lý Thế Anh (QĐ 666/QĐ-SYT ngày 11/8/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh Trương Quang Thỏa (QĐ 705/QĐ-SYT  ngày 25/8/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Phan thanh Ngọc (QĐ 715/QĐ-SYT ngày 27/8/2020)

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Trần Thị Phượng (QĐ 720/QĐ-SYT ngày 27/8/2020)

Thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 757/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết