Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn/ bổ sung hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề khám chữa bệnh

Phòng khám đa khoa Đức Hạnh

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, cơ cấu tổ chức, nhân sự đối với cơ sở KCB - PKĐK rạch Dừa (QĐ 88/QĐ-SYT)

Phê duyệt nhân sự PKĐK Đông Tây

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Cty Đệ Nhất

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh  Phòng khám da khoa Vạn Thành Sài Gòn

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Cty TNHH Phòng khám đa khoa Vũng Tàu (QĐ số 49/QĐ-SYT ngày 22/01/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi

QĐ Phê duyệt Phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề của BV mắt

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - BV Bà Rịa

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 389/QĐ-SYT ngày 28/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 341/QĐ-SYT ngày 7/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 342/QĐ-SYT ngày 7/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 540/QĐ-SYT ngày 9/7/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - TTYT TPVT (QĐ 235/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh của Trung tâm Xã hội (QĐ 383/QĐ-SYT ngày 13/5/2020) 

QĐ phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Phòng khám đa khoa Thiên Ân (QĐ 912/QĐ-SYT ngày 22/11/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm - Phước Hòa (QĐ 396/QĐ-SYT ngày 19/5/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 407/QĐ-SYT ngày 22/5/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Công ty TNHH Dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Suối Nghệ (QĐ số 413/QĐ-SYT ngày 22/5/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Đông Tây (QĐ 315/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ Phê duyệt nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền (QĐ 224/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 479/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh PK RHM Nha Việt Đức Sài Gòn (QĐ 515/QĐ-SYT ngày 26/6/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh xá công an tỉnh (QĐ 587a/QĐ-SYT ngay 21/7/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn , nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm Y tế xã Nghĩa Thành (QĐ 871/QĐ-SYT ngày 13/10/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã Bình Sơn (QĐ 913/QĐ-SYT ngày 27/10/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh PKBSGĐ Thiên Phúc Thanh Y (QĐ 949/QĐ-SYT ngày 06/11/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Đặng Thị Kim Thơm (QĐ 950/QĐ-SYT ngày 06/11/2020)

Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh ttyt Long Điền

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế tp Bà Rịa (QĐ 1069)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ (QĐ 1070)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ - Trạm y tế Phường Hắc Dịch (QĐ 1072)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa - Trạm y tế Phường Long Hương (QĐ 1073)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu - Trạm y tế Phường 11 (QĐ 1074)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Long Điền (QĐ 1075)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ (QĐ 1076)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu (QĐ 1077)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ - Trạm Y tế xã Phước Hải (QĐ 1078)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn , nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Y Sài Gòn 408B Lê Hồng Phong - Vũng Tàu (QĐ 1091)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn , nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Trung tâm kiểm soát bệnh tật (QĐ số 20/QĐ-SYT ngày 11/1/2021)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3

[977/QĐ-SYT - 19/10/2021] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn pkđk Việt Tâm

[1024/QĐ-SYT - 29/10/2021] Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh tại pkđk Vạn Tâm phước Hòa

[68/QĐ-SYT - 21/01/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn C STAR

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Hà Ngọc Phúc