Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh, thay đổi nhân sự, nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh

Phòng khám đa khoa Đông Tây

Phòng khám  Mỹ Xuân

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic

bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk đông tây Hồng Hạnh, Tuấn Anh

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Mỹ Xuân

Phê duyệt bổ sung nhân sự Trưởng khoa CĐHA Medic Sài Gòn 3

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự PKĐK Đông Tây

Phê duyệt QĐ bổ sung nhâ sự PKCK mắt Bs Phạm Thị Hồng Minh

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bênh PKĐK Đông Tây

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pk Mỹ Xuân

QĐ phê duyệt nhân sự bổ sung PKĐK Bình An ( Bs Nguyễn Thị Qui)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề BVĐK Vạn Phước( Bs Sơn)

 Phê duyệt QĐ bổ sung nhân sự hành nghề PKCK Bs Trần Thị Luyện.

QĐ phê duyệt nhân sự bổ sung PKĐK Đông Tây ( Bs Hằng, Bs Lan)

Phê duyệt thay đổi nhân sự hành nghề KCB (trưởng khoa nhi của BV Vạn Phước)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (Phan Lý Bích Diễm, BV Y học cổ truyền)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (BV Y học cổ truyền)

QĐ phê duyệt thay đổi người phụ trách chuyên môn phòng khám bệnh chuyên khoa răng hàm mặt Đại Dương

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (BV Y học cổ truyền)

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Mỹ Xuân)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt thay đổi nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Sản phụ khoa Bs Nguyễn Thị Kim Dung

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn Vũng Tàu

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đệ Nhất Lê Thị Tuyết

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân Vũ Hoàng Giang

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 44 ngày 15/1/2019)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 419 ngày 18/6/2018)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 667 ngày 6/1/2017)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 805 ngày 12/10/2018)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 954 ngày 13/12/2018)

QĐ phê duyệt bô sung nhân sự hành nghề KCB - PK Medic Sài Gòn 2 (QD 862 ngày 31/10/2019)

QĐ phê duyệt bô sung nhân sự hành nghề KCB - PK Đa khoa Bình An (QD 196 ngày 3/4/2020)

QĐ phê duyệt bô sung nhân sự hành nghề KCB - Bệnh viện Lê Lợi (QD 198 ngày 3/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Thế Giới Mới (QĐ 353/QĐ-SYT ngày 29/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 367/QĐ-SYT ngày 07/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 368/QĐ-SYT ngày 07/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Medic Sài Gòn 3 (QĐ 375/QĐ-SYT ngày 11/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Nguyễn Thị Ngọc Thúy (QĐ 376/QĐ-SYT ngày 11/5/2020)

 QĐ Phê duyệt thay đổi nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh RHM Đại Dương 850A1 (QĐ 166/QĐ-SYT ngày 18/3/2020)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Việt Tâm (QĐ số 383/QĐ-SYT ngày 13/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 388/QĐ-SYT ngày 15/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 221/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 225/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 398/QĐ-SYT ngày 20/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh vđối với cơ sở khám chữa bệnh của Bệnh viện Tâm Thần (QĐ 316/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 403/QĐ-SYT ngày 21/5/2020)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Mỹ Xuân (QĐ 401/QĐ-SYT ngày 21/5/2020)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 402/QĐ-SYT ngày 21/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 414/QĐ-SYT ngày 25/5/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Medic Sài Gòn - Nguyễn Thùy Nhung, Vũ Thị Huế, Phạm Nguyễn Ý Nguyện (QĐ 416/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 Đặng Đình Văn (QĐ 417/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 - Lại Văn Mạnh  (QĐ 418/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 - Nguyễn Văn Hải (QĐ 419/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 435/QĐ-SYT ngày 29/5/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 436/QĐ-SYT ngày 29/5/202)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk SOS (QĐ 444/QĐ-SYT ngày 5/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 445/QĐ-SYT ngày 5/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Mỹ Xuân (QĐ 456/QĐ-SYT ngày 08/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám chữa bệnh - Trạm Y tế xã Xuân Sơn -Trung tâm y tế huyện Châu Đức (QĐ 473/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

 Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh TTYTVSP (QĐ 472/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám chữa bệnh - Trạm Y tế xã Nghĩa Thành - Trung tâm y tế huyện Châu Đức (QĐ 471/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT VSP (QĐ 470/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Đệ Nhất (QĐ 469/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk SOS (QĐ 467/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 466/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Phú Thị Lệ Thủy (QĐ 463/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Đệ Nhất (QĐ 455/QĐ-SYT ngày 08/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh bệnh viện Lê Lợi (QĐ 457/QĐ-SYT ngày 09/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 474/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 475/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Việt Tâm (QĐ 478/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 484/QĐ-SYT ngày 16/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 492/QĐ-SYT ngày 18/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Vạn Phước (QĐ 486/Qđ-SYT ngày 16/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk SOS (QĐ 1799/QĐ-SYT ngày 23/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QĐ 502/QĐ-SYT ngày 23/6/2020)

Quyết định bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 510/QĐ-SYT ngày 25/6/2020)

Bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Vũ Thanh Hiền bvđkd Vạn Phước (QĐ 517/QĐ-SYT ngày 29/6/2020)

Bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 523/QĐ-SYT ngày 30/6/02020)

Phê duyệt nhân sự bổ sung, thay đổi thời gian hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam (QĐ 545/QĐ-SYT ngày 08/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Cty Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 546/QĐ-SYT ngày 08/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 548/QĐ-SYT ngày 08/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Đông Tây (QĐ 557/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trung tâm y tế Vietsovpetro (QĐ 558/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Thiên Nam (QĐ 559/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 560/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 570/QĐ-ST ngày 17/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề KCB PKĐK Vng4 Tàu (QĐ 571/QĐ-SYT ngày 17/7/2020)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk ngoại Mỹ Xuân A2 (QĐ QĐ%&&/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QD578/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QD579/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn Vũng Tàu (QĐ 580/QĐ-SYT ngày 20/7/2020

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn Vũng Tàu (QĐ581/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn BRVT (XM) (QĐ581/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (597/QĐ-SYT ngày 22/7/2020)

Phê duyệt nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (599/QD-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 600/QD-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 601/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 602/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Bình An (QĐ 603/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi đồng thành phố (QĐ 606/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 610/QĐ-SYT ngày 27/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 614/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 615/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 616/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 617/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 619/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ số 570/QĐ-SYT ngày 17/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 626/QĐ-SYT ngày 31/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk SOS (QĐ 631/QĐ-SYT ngày 31/7/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 652/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (QĐ 651/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 650/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 649/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 648/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 647/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (QĐ 645/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 655/QĐ-SYT ngày 06/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 656/QĐ-SYT ngày 06/8/2020)


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết