Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh, thay đổi nhân sự, nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh

Danh sách nhân sự hành nghề KCB/ Phê duyệt nhân sự; điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/Nhân sự ngưng hành nghề

Phòng khám đa khoa Đông Tây

Phòng khám  Mỹ Xuân

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic

bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk đông tây Hồng Hạnh, Tuấn Anh

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Mỹ Xuân

Phê duyệt bổ sung nhân sự Trưởng khoa CĐHA Medic Sài Gòn 3

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự PKĐK Đông Tây

Phê duyệt QĐ bổ sung nhâ sự PKCK mắt Bs Phạm Thị Hồng Minh

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bênh PKĐK Đông Tây

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pk Mỹ Xuân

QĐ phê duyệt nhân sự bổ sung PKĐK Bình An ( Bs Nguyễn Thị Qui)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề BVĐK Vạn Phước( Bs Sơn)

 Phê duyệt QĐ bổ sung nhân sự hành nghề PKCK Bs Trần Thị Luyện.

QĐ phê duyệt nhân sự bổ sung PKĐK Đông Tây ( Bs Hằng, Bs Lan)

Phê duyệt thay đổi nhân sự hành nghề KCB (trưởng khoa nhi của BV Vạn Phước)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (Phan Lý Bích Diễm, BV Y học cổ truyền)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (BV Y học cổ truyền)

QĐ phê duyệt thay đổi người phụ trách chuyên môn phòng khám bệnh chuyên khoa răng hàm mặt Đại Dương

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (BV Y học cổ truyền)

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Mỹ Xuân)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt thay đổi nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Sản phụ khoa Bs Nguyễn Thị Kim Dung

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn Vũng Tàu

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đệ Nhất Lê Thị Tuyết

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân Vũ Hoàng Giang

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 44 ngày 15/1/2019)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 419 ngày 18/6/2018)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 667 ngày 6/1/2017)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 805 ngày 12/10/2018)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 954 ngày 13/12/2018)

QĐ phê duyệt bô sung nhân sự hành nghề KCB - PK Medic Sài Gòn 2 (QD 862 ngày 31/10/2019)

QĐ phê duyệt bô sung nhân sự hành nghề KCB - PK Đa khoa Bình An (QD 196 ngày 3/4/2020)

QĐ phê duyệt bô sung nhân sự hành nghề KCB - Bệnh viện Lê Lợi (QD 198 ngày 3/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Thế Giới Mới (QĐ 353/QĐ-SYT ngày 29/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 367/QĐ-SYT ngày 07/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 368/QĐ-SYT ngày 07/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Medic Sài Gòn 3 (QĐ 375/QĐ-SYT ngày 11/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Nguyễn Thị Ngọc Thúy (QĐ 376/QĐ-SYT ngày 11/5/2020)

 QĐ Phê duyệt thay đổi nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh RHM Đại Dương 850A1 (QĐ 166/QĐ-SYT ngày 18/3/2020)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Việt Tâm (QĐ số 383/QĐ-SYT ngày 13/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 388/QĐ-SYT ngày 15/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 221/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 225/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 398/QĐ-SYT ngày 20/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh vđối với cơ sở khám chữa bệnh của Bệnh viện Tâm Thần (QĐ 316/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 403/QĐ-SYT ngày 21/5/2020)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Mỹ Xuân (QĐ 401/QĐ-SYT ngày 21/5/2020)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 402/QĐ-SYT ngày 21/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 414/QĐ-SYT ngày 25/5/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Medic Sài Gòn - Nguyễn Thùy Nhung, Vũ Thị Huế, Phạm Nguyễn Ý Nguyện (QĐ 416/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 Đặng Đình Văn (QĐ 417/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 - Lại Văn Mạnh  (QĐ 418/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 - Nguyễn Văn Hải (QĐ 419/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 435/QĐ-SYT ngày 29/5/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 436/QĐ-SYT ngày 29/5/202)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk SOS (QĐ 444/QĐ-SYT ngày 5/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 445/QĐ-SYT ngày 5/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Mỹ Xuân (QĐ 456/QĐ-SYT ngày 08/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám chữa bệnh - Trạm Y tế xã Xuân Sơn -Trung tâm y tế huyện Châu Đức (QĐ 473/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

 Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh TTYTVSP (QĐ 472/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám chữa bệnh - Trạm Y tế xã Nghĩa Thành - Trung tâm y tế huyện Châu Đức (QĐ 471/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT VSP (QĐ 470/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Đệ Nhất (QĐ 469/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk SOS (QĐ 467/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 466/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Phú Thị Lệ Thủy (QĐ 463/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Đệ Nhất (QĐ 455/QĐ-SYT ngày 08/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh bệnh viện Lê Lợi (QĐ 457/QĐ-SYT ngày 09/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 474/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 475/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Việt Tâm (QĐ 478/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 484/QĐ-SYT ngày 16/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 492/QĐ-SYT ngày 18/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Vạn Phước (QĐ 486/Qđ-SYT ngày 16/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk SOS (QĐ 1799/QĐ-SYT ngày 23/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QĐ 502/QĐ-SYT ngày 23/6/2020)

Quyết định bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 510/QĐ-SYT ngày 25/6/2020)

Bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Vũ Thanh Hiền bvđkd Vạn Phước (QĐ 517/QĐ-SYT ngày 29/6/2020)

Bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 523/QĐ-SYT ngày 30/6/02020)

Phê duyệt nhân sự bổ sung, thay đổi thời gian hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam (QĐ 545/QĐ-SYT ngày 08/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Cty Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 546/QĐ-SYT ngày 08/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 548/QĐ-SYT ngày 08/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Đông Tây (QĐ 557/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trung tâm y tế Vietsovpetro (QĐ 558/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Thiên Nam (QĐ 559/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 560/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 570/QĐ-ST ngày 17/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề KCB PKĐK Vng4 Tàu (QĐ 571/QĐ-SYT ngày 17/7/2020)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk ngoại Mỹ Xuân A2 (QĐ QĐ%&&/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QD578/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QD579/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn Vũng Tàu (QĐ 580/QĐ-SYT ngày 20/7/2020

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn Vũng Tàu (QĐ581/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn BRVT (XM) (QĐ581/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (597/QĐ-SYT ngày 22/7/2020)

Phê duyệt nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (599/QD-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 600/QD-SYT ngày 23/7/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Vạn Phước (QĐ 601/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 602/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Bình An (QĐ 603/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi đồng thành phố (QĐ 606/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 610/QĐ-SYT ngày 27/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 614/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 615/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 616/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 617/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 619/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ số 570/QĐ-SYT ngày 17/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 626/QĐ-SYT ngày 31/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk SOS (QĐ 631/QĐ-SYT ngày 31/7/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 652/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (QĐ 651/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 650/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 649/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 648/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 647/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (QĐ 645/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 655/QĐ-SYT ngày 06/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 656/QĐ-SYT ngày 06/8/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 668/QĐ-SYT ngày 11/8/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 677/QĐ-SYT ngày 13/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 678/QĐ-SYT ngày 13/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ttyt Vietsovpetro (QĐ 679/QĐ-SYT ngày 13/8/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Sài Gòn (QĐ 690/QĐ-SYT ngày 20/8/2020)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 691/QĐ-SYT ngày 20/8/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 692/QĐ-SYT ngày 20/8/2020)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 693/QĐ-SYT ngày 20/8/2020)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 694/QĐ-SYT ngày 21/8/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 699/QĐ-SYT ngày 25/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 700/QĐ-SYT ngày 25/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 702/QĐ-SYT  ngày 25/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 703/QĐ-SYT ngày 25/8/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 704/QĐ-SYT ngày 25/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 701/QĐ-SYT ngày 25/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê lợi (QĐ 729/QĐ-SYT ngày 03/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 730/QĐ-SYT ngày 03/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 731/QĐ-SYT ngày 03/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Suối Nghệ (QĐ 756/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 758/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk SOS (QĐ 761/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh nhân sự hành nghề KB,CB (Bệnh viện Lê Lợi) (QĐ 762/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề KB,CB (PKĐK Nhi Sài Gòn-Khu vực BRVT) (QĐ 763/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự ngưng hành nghề KB,CB (PKCK Nhi "Nhi đồng Sài Gòn-Vũng Tàu) (QĐ 764/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề KB,CB (Lê Thị Huyền - PKCK Ngoại) (QĐ 765/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề KB,CB (PKĐK Sài Gòn-Vũng Tàu) (QĐ 766/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KB,CB (PKĐK Sài Gòn-Vũng Tàu) (QĐ 767/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QĐ 772/QĐ-SYT ngày 17/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QĐ 773/QĐ-SYT ngày 17/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (QĐ 782/QĐ-SYT ngày 17/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (QĐ 782/QĐ-SYT ngày 17/9/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 803/QĐ-SYT ngày 23/9/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam (QĐ 843/QĐ-SYT ngày 01/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn  (QĐ 846/QĐ-SYT ngày 05/10/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PK Medic Sài Gòn (QĐ 855/QĐ-SYT ngày 06/10/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh BVYHCT (QĐ 857QĐ-SYT ngày 06/10/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PK Sài Gòn - Vũng Tàu  (QĐ 858/QĐ-SYT ngày 06/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 894/QĐ-SYT ngày 21/10/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 895/QĐ-SYT ngày 21/10/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PCTYHCT Từ Thiện (QĐ 896/QĐ-SYT ngày 21/10/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thế Giới Mới (QĐ 910/QĐ-SYT ngày 26/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 971/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn (QĐ 971/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk nha khoa Việt Đức - Sài Gòn (QĐ 978/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 982/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 983/QĐ-SYT ngày 16/11/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Răng Hàm Mặt 75 Lê Hồng Phong - VT (QĐ 984/QĐ-SYT ngày 16/11/2020)

Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 986/QĐ-SYT ngày 16/11/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 987/QĐ-SYT ngày 16/11/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề pkđk Vạn Tâm Sài Gòn (1059/QĐ-SYT)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Nhi Sài Gòn (QĐ 1109)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề KB,CB (PKĐK Sài Gòn Vũng Tàu) (QĐ 766/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 1134/QĐ-SYT ngày 28/12/2020)

Phê duyệt nhân sự bổ sung tham gia hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An ((QĐ 1133/QĐ-SYT ngày 28/12/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Nha khoa Sài Gòn HL (QĐ 03/QĐ-SYT ngày 6/1/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu ( 63/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh nha khoa sài Gòn HL (124/QĐ-SYT )

Phê duyệt nhân sự ngưng hoạt động hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 117/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QĐ 100/QĐ-SYT)

Điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 99/QĐ-SYT)

Điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 98/QĐ-SYT)

Điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 97/QĐ-SYT)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Nha khoa Hoa Sứ (QĐ 94/QĐ-SYT)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 145/QĐ-SYT)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh tại pk Rạch Dừa (143/QĐ-SYT )

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (169/QĐ-SYT)

 Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (205/QĐ-SYT )

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (207/QĐ-SYT )

 Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn Vũng Tàu ( 231/QĐ-SYT )

 Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Sài Gòn KVBRVT (243/QĐ-SYT )

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (309/QĐ-SYT )

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 263/QĐ-SYT ngày 05/4/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Sài Gòn (QĐ 262/QĐ-SYT ngày 05/4/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh ttyt vietsovpetro (QĐ 261/QĐ-SYT ngày 05/4/2021)

 Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 309/QĐ-SYT ngày 13/4/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Rạch Dừa (QĐ 335/QĐ-SYT ngày 26/4/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 346/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh pkđk Vạn tâm Phước Hòa (416/QĐ-SYT ngày 18/05/2021]

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Everest (QĐ 466/QĐ-SYT  ngày 31/5/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Medic Sài Gòn 2 (QĐ 467/QĐ-SYT  ngày 31/5/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh phòng răng Nguyễn Hùng (QĐ 496/QĐ-SYT  ngày 31/5/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk ngoại Trần Văn Phong (QĐ 564/QĐ-SYT ngày  25/06/2021)

phê duyệt điều chỉnh phạm vi chuyên môn và nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa  (QĐ 565/QĐ-SYT ngày  25/06/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (703/QĐ-SYT ngày 27/7/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Sài Gòn (704/QĐ-SYT ngày 27/7/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (705/QĐ-SYT ngày 27/7/2021)

[1166/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh xn Nhi Đồng Sài Gòn

[1167/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa

[1168/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn

[1169/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 2

[1170/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn

[1171/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Nha khoa Hoa Sứ

1189/QĐ-SYT - 13/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây

[1190/QĐ-SYT - 13/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An

[1191/QĐ-SYT - 13/12/2021] phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk SOS

[1192/QĐ-SYT - 13/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk SOS

[1215/QĐ-SYT - 20/12/2021] phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ttyt Vietsovpetro

[1216/QĐ-SYT - 20/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 2

[1261/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Suối Nghệ

[1260/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Sài Gòn Bà Rịa

[1259/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro

 [1258/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT thị xã Phú Mỹ

[1257/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam

[1256/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh Bệnh xá Công An tỉnh

[1255/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự tham gia hoạt động khám chữa bệnh Bệnh xá Công An tỉnh

[1254/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng tham gia hoạt động khám chữa bệnh pk RHM Phạm Thị Thúy Vân

[91/QĐ-SYT - 24/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh của pkđk Vạn Thành Sài Gòn

[92/QĐ-SYT - 24/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh của Răng Hàm Mặt Sao Mai

[98/QĐ-SYT - 27/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3

[99/QĐ-SYT - 27/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 2

[99/QĐ-SYT - 27/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 2

[100/QĐ-SYT - 27/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn

[101/QĐ-SYT - 27/01/2022] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An

[120/QĐ-SYT - 28/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam

[305/QĐ-SYT - 14/04/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5)

Danh sách nhân sự hành nghề PKĐK Medic Sài Gòn 5 kèm Phạm vị hoạt động chuyên môn PKĐK Medic SG5

 

[403/QĐ-SYT - 17/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An)

[410/QĐ-SYT - 23/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam)

[414/QĐ-SYT - 23/05/2022] Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự (TTYT Vietsovpetro-4 người)

[436/QĐ-SYT - 06/06/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5)

[463/QĐ-SYT - 14/06/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BV Phổi PHC)

[468/QĐ-SYT] - QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Long Điền)

[466/QĐ-SYT - 14/6/2022] Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự (PKĐK Sài Gòn Châu Đức)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đông Tây)

[509/QĐ-SYT - 30/06/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG - 17.6)

[516/QĐ-SYT - 01/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Asia Phú Mỹ)

[538/QĐ-SYT - 13/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TPVT 7.2022)

539/QĐ-SYT] - QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vạn Tâm-Phước Hòa)

[541/QĐ-SYT - 13/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam)

[543/QĐ-SYT - 14/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đông Tây)

[549/QĐ-SYT - 18/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An)

[551/QĐ-SYT - 18/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vũng Tàu)

[580/QĐ-SYT - 27/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TYT Phước Tỉnh-H.Long Điền)

[606/QĐ-SYT - 05/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG2)

[608/QĐ-SYT - 05/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Long Điền)

[625/QĐ-SYT - 08/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

 626/QĐ-SYT - 09/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

[638/QĐ-SYT - 12/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BV YHCT-CV375)

 [646/QĐ-SYT - 15/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vạn Tâm - Phước Hòa)

[647/QĐ-SYT - 15/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Việt Tâm)

[661/QĐ-SYT - 18/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Long Điền

[670/QĐ-SYT - 23/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Ân)

[699/QĐ-SYT - 31/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đông Tây)

[706/QĐ-SYT - 06/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Suối Nghệ)

[709/QĐ-SYT - 06/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam)

[710/QĐ-SYT - 07/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An)

[711/QĐ-SYT - 07/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Sài gòn Quốc Tế)

[712/QĐ-SYT - 07/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BV YHCT)

[738/QĐ-SYT - 15/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKCK RHM-Nha khoa Quốc Bình)

[747/QĐ-SYT - 19/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Việt Tâm)

[751/QĐ-SYT - 19/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vạn Tâm-Phước Hòa)

 [749/QĐ-SYT - 19/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK SG-VT)

[754/QĐ-SYT - 19/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt (bổ sung) Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Vũng Tàu năm 2022 (06 KT)

 [759/QĐ-SYT - 21/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKCK Nội- Cty TNHH Đồng Tâm Medical)

[760/QĐ-SYT - 21/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5)

Danh sách người hành nghề tại cơ sở KCB - Bệnh viện Vũng Tàu ( Đính kèm Giấy phép hoạt động số 1496/BRVT-GPHĐ ngày 19/3/2022)

[767/QĐ-SYT - 22/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BVVT-CV 2913)

[768/QĐ-SYT - 22/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BV Mắt-CV 497)

[771/QĐ-SYT - 23/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TPBR- CV số 381)

[785/QĐ-SYT - 28/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh PKĐK Nhi Sài Gòn khu vực BRVT

[788/QĐ-SYT - 29/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Phú Mỹ- CV886)

[796/QĐ-SYT - 30/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BV Vũng Tàu

[807/QĐ-SYT - 06/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An)

[814/QĐ-SYT - 07/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TPBR-CV 407)

[815/QĐ-SYT - 07/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vũng Tàu)

[818/QĐ-SYT - 07/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TPBR-CV 412)

[832/QĐ-SYT - 14/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT VSP-CV 872)

[833/QĐ-SYT - 14/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG 2)

[834/QĐ-SYT - 16/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG)

[845/QĐ-SYT - 18/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKCK Nhi SG)

[846/QĐ-SYT - 18/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BVVT-CV 3326)

[847/QĐ-SYT - 18/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Ys Tâm- TTTVĐTNMT)

[848/QĐ-SYT - 18/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt, điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BVBR-CV 1310)

[849/QĐ-SYT - 19/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PK YHCT Thanh Hường)

[850/QĐ-SYT - 19/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK SG-BRVT)

[851/QĐ-SYT - 19/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Suối Nghệ)

[858/QĐ-SYT - 21/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TPBR-CV 424)

[859/QĐ-SYT - 21/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (SOS clinic)

[860/QĐ-SYT - 21/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (CSDV Cấp cứu vận chuyển SOS)

[863/QĐ-SYT - 25/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Ân)

Phòng khám đa khoa Đông Tây

Phòng khám  Mỹ Xuân

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic

bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk đông tây Hồng Hạnh, Tuấn Anh

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Mỹ Xuân

Phê duyệt bổ sung nhân sự Trưởng khoa CĐHA Medic Sài Gòn 3

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự PKĐK Đông Tây

Phê duyệt QĐ bổ sung nhâ sự PKCK mắt Bs Phạm Thị Hồng Minh

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bênh PKĐK Đông Tây

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pk Mỹ Xuân

QĐ phê duyệt nhân sự bổ sung PKĐK Bình An ( Bs Nguyễn Thị Qui)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề BVĐK Vạn Phước( Bs Sơn)

 Phê duyệt QĐ bổ sung nhân sự hành nghề PKCK Bs Trần Thị Luyện.

QĐ phê duyệt nhân sự bổ sung PKĐK Đông Tây ( Bs Hằng, Bs Lan)

Phê duyệt thay đổi nhân sự hành nghề KCB (trưởng khoa nhi của BV Vạn Phước)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (Phan Lý Bích Diễm, BV Y học cổ truyền)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (BV Y học cổ truyền)

QĐ phê duyệt thay đổi người phụ trách chuyên môn phòng khám bệnh chuyên khoa răng hàm mặt Đại Dương

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (BV Y học cổ truyền)

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Mỹ Xuân)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt thay đổi nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Sản phụ khoa Bs Nguyễn Thị Kim Dung

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn Vũng Tàu

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đệ Nhất Lê Thị Tuyết

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân Vũ Hoàng Giang

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 44 ngày 15/1/2019)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 419 ngày 18/6/2018)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 667 ngày 6/1/2017)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 805 ngày 12/10/2018)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Medic Sài Gòn (QD 954 ngày 13/12/2018)

QĐ phê duyệt bô sung nhân sự hành nghề KCB - PK Medic Sài Gòn 2 (QD 862 ngày 31/10/2019)

QĐ phê duyệt bô sung nhân sự hành nghề KCB - PK Đa khoa Bình An (QD 196 ngày 3/4/2020)

QĐ phê duyệt bô sung nhân sự hành nghề KCB - Bệnh viện Lê Lợi (QD 198 ngày 3/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Thế Giới Mới (QĐ 353/QĐ-SYT ngày 29/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 367/QĐ-SYT ngày 07/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 368/QĐ-SYT ngày 07/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Medic Sài Gòn 3 (QĐ 375/QĐ-SYT ngày 11/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Nguyễn Thị Ngọc Thúy (QĐ 376/QĐ-SYT ngày 11/5/2020)

 QĐ Phê duyệt thay đổi nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh RHM Đại Dương 850A1 (QĐ 166/QĐ-SYT ngày 18/3/2020)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Việt Tâm (QĐ số 383/QĐ-SYT ngày 13/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 388/QĐ-SYT ngày 15/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 221/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 225/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 398/QĐ-SYT ngày 20/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh vđối với cơ sở khám chữa bệnh của Bệnh viện Tâm Thần (QĐ 316/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 403/QĐ-SYT ngày 21/5/2020)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Mỹ Xuân (QĐ 401/QĐ-SYT ngày 21/5/2020)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 402/QĐ-SYT ngày 21/5/2020)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 414/QĐ-SYT ngày 25/5/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Medic Sài Gòn - Nguyễn Thùy Nhung, Vũ Thị Huế, Phạm Nguyễn Ý Nguyện (QĐ 416/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 Đặng Đình Văn (QĐ 417/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 - Lại Văn Mạnh  (QĐ 418/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 - Nguyễn Văn Hải (QĐ 419/QĐ-SYT ngày 26/5/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 435/QĐ-SYT ngày 29/5/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 436/QĐ-SYT ngày 29/5/202)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk SOS (QĐ 444/QĐ-SYT ngày 5/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 445/QĐ-SYT ngày 5/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Mỹ Xuân (QĐ 456/QĐ-SYT ngày 08/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám chữa bệnh - Trạm Y tế xã Xuân Sơn -Trung tâm y tế huyện Châu Đức (QĐ 473/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

 Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh TTYTVSP (QĐ 472/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám chữa bệnh - Trạm Y tế xã Nghĩa Thành - Trung tâm y tế huyện Châu Đức (QĐ 471/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT VSP (QĐ 470/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Đệ Nhất (QĐ 469/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk SOS (QĐ 467/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 466/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Phú Thị Lệ Thủy (QĐ 463/QĐ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Đệ Nhất (QĐ 455/QĐ-SYT ngày 08/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh bệnh viện Lê Lợi (QĐ 457/QĐ-SYT ngày 09/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 474/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 475/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Việt Tâm (QĐ 478/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 484/QĐ-SYT ngày 16/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 492/QĐ-SYT ngày 18/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Vạn Phước (QĐ 486/Qđ-SYT ngày 16/6/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk SOS (QĐ 1799/QĐ-SYT ngày 23/6/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QĐ 502/QĐ-SYT ngày 23/6/2020)

Quyết định bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 510/QĐ-SYT ngày 25/6/2020)

Bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Vũ Thanh Hiền bvđkd Vạn Phước (QĐ 517/QĐ-SYT ngày 29/6/2020)

Bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 523/QĐ-SYT ngày 30/6/02020)

Phê duyệt nhân sự bổ sung, thay đổi thời gian hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam (QĐ 545/QĐ-SYT ngày 08/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Cty Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 546/QĐ-SYT ngày 08/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 548/QĐ-SYT ngày 08/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Đông Tây (QĐ 557/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trung tâm y tế Vietsovpetro (QĐ 558/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Thiên Nam (QĐ 559/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 560/QĐ-SYT ngày 13/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 570/QĐ-ST ngày 17/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề KCB PKĐK Vng4 Tàu (QĐ 571/QĐ-SYT ngày 17/7/2020)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk ngoại Mỹ Xuân A2 (QĐ QĐ%&&/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QD578/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QD579/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn Vũng Tàu (QĐ 580/QĐ-SYT ngày 20/7/2020

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn Vũng Tàu (QĐ581/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn BRVT (XM) (QĐ581/QĐ-SYT ngày 20/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (597/QĐ-SYT ngày 22/7/2020)

Phê duyệt nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (599/QD-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 600/QD-SYT ngày 23/7/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Vạn Phước (QĐ 601/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 602/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Bình An (QĐ 603/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi đồng thành phố (QĐ 606/QĐ-SYT ngày 23/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 610/QĐ-SYT ngày 27/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 614/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 615/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 616/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 617/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 619/QĐ-SYT ngày 28/7/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ số 570/QĐ-SYT ngày 17/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 626/QĐ-SYT ngày 31/7/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk SOS (QĐ 631/QĐ-SYT ngày 31/7/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 652/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (QĐ 651/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 650/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 649/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 648/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 647/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (QĐ 645/QĐ-SYT ngày 04/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 655/QĐ-SYT ngày 06/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 656/QĐ-SYT ngày 06/8/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 668/QĐ-SYT ngày 11/8/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 677/QĐ-SYT ngày 13/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 678/QĐ-SYT ngày 13/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ttyt Vietsovpetro (QĐ 679/QĐ-SYT ngày 13/8/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Sài Gòn (QĐ 690/QĐ-SYT ngày 20/8/2020)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 691/QĐ-SYT ngày 20/8/2020)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 692/QĐ-SYT ngày 20/8/2020)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 693/QĐ-SYT ngày 20/8/2020)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 694/QĐ-SYT ngày 21/8/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 699/QĐ-SYT ngày 25/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 700/QĐ-SYT ngày 25/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 702/QĐ-SYT  ngày 25/8/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 703/QĐ-SYT ngày 25/8/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 704/QĐ-SYT ngày 25/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (QĐ 701/QĐ-SYT ngày 25/8/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê lợi (QĐ 729/QĐ-SYT ngày 03/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 730/QĐ-SYT ngày 03/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 731/QĐ-SYT ngày 03/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Suối Nghệ (QĐ 756/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 758/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk SOS (QĐ 761/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh nhân sự hành nghề KB,CB (Bệnh viện Lê Lợi) (QĐ 762/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề KB,CB (PKĐK Nhi Sài Gòn-Khu vực BRVT) (QĐ 763/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự ngưng hành nghề KB,CB (PKCK Nhi "Nhi đồng Sài Gòn-Vũng Tàu) (QĐ 764/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề KB,CB (Lê Thị Huyền - PKCK Ngoại) (QĐ 765/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề KB,CB (PKĐK Sài Gòn-Vũng Tàu) (QĐ 766/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KB,CB (PKĐK Sài Gòn-Vũng Tàu) (QĐ 767/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QĐ 772/QĐ-SYT ngày 17/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QĐ 773/QĐ-SYT ngày 17/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (QĐ 782/QĐ-SYT ngày 17/9/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (QĐ 782/QĐ-SYT ngày 17/9/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 803/QĐ-SYT ngày 23/9/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam (QĐ 843/QĐ-SYT ngày 01/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn  (QĐ 846/QĐ-SYT ngày 05/10/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PK Medic Sài Gòn (QĐ 855/QĐ-SYT ngày 06/10/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh BVYHCT (QĐ 857QĐ-SYT ngày 06/10/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PK Sài Gòn - Vũng Tàu  (QĐ 858/QĐ-SYT ngày 06/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 894/QĐ-SYT ngày 21/10/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 895/QĐ-SYT ngày 21/10/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PCTYHCT Từ Thiện (QĐ 896/QĐ-SYT ngày 21/10/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thế Giới Mới (QĐ 910/QĐ-SYT ngày 26/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 971/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn (QĐ 971/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk nha khoa Việt Đức - Sài Gòn (QĐ 978/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 982/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 983/QĐ-SYT ngày 16/11/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Răng Hàm Mặt 75 Lê Hồng Phong - VT (QĐ 984/QĐ-SYT ngày 16/11/2020)

Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 986/QĐ-SYT ngày 16/11/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 987/QĐ-SYT ngày 16/11/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề pkđk Vạn Tâm Sài Gòn (1059/QĐ-SYT)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Nhi Sài Gòn (QĐ 1109)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề KB,CB (PKĐK Sài Gòn Vũng Tàu) (QĐ 766/QĐ-SYT ngày 15/9/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 1134/QĐ-SYT ngày 28/12/2020)

Phê duyệt nhân sự bổ sung tham gia hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An ((QĐ 1133/QĐ-SYT ngày 28/12/2020)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Nha khoa Sài Gòn HL (QĐ 03/QĐ-SYT ngày 6/1/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu ( 63/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh nha khoa sài Gòn HL (124/QĐ-SYT )

Phê duyệt nhân sự ngưng hoạt động hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 117/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QĐ 100/QĐ-SYT)

Điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 99/QĐ-SYT)

Điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 98/QĐ-SYT)

Điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 97/QĐ-SYT)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Nha khoa Hoa Sứ (QĐ 94/QĐ-SYT)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 145/QĐ-SYT)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh tại pk Rạch Dừa (143/QĐ-SYT )

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (169/QĐ-SYT)

 Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (205/QĐ-SYT )

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (207/QĐ-SYT )

 Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn Vũng Tàu ( 231/QĐ-SYT )

 Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Sài Gòn KVBRVT (243/QĐ-SYT )

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (309/QĐ-SYT )

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 263/QĐ-SYT ngày 05/4/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Sài Gòn (QĐ 262/QĐ-SYT ngày 05/4/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh ttyt vietsovpetro (QĐ 261/QĐ-SYT ngày 05/4/2021)

 Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 309/QĐ-SYT ngày 13/4/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Rạch Dừa (QĐ 335/QĐ-SYT ngày 26/4/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 346/QĐ-SYT ngày 28/4/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh pkđk Vạn tâm Phước Hòa (416/QĐ-SYT ngày 18/05/2021]

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Everest (QĐ 466/QĐ-SYT  ngày 31/5/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Medic Sài Gòn 2 (QĐ 467/QĐ-SYT  ngày 31/5/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh phòng răng Nguyễn Hùng (QĐ 496/QĐ-SYT  ngày 31/5/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk ngoại Trần Văn Phong (QĐ 564/QĐ-SYT ngày  25/06/2021)

phê duyệt điều chỉnh phạm vi chuyên môn và nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa  (QĐ 565/QĐ-SYT ngày  25/06/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (703/QĐ-SYT ngày 27/7/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Sài Gòn (704/QĐ-SYT ngày 27/7/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (705/QĐ-SYT ngày 27/7/2021)

[1166/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh xn Nhi Đồng Sài Gòn

[1167/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa

[1168/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn

[1169/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 2

[1170/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn

[1171/QĐ-SYT - 07/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Nha khoa Hoa Sứ

1189/QĐ-SYT - 13/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây

[1190/QĐ-SYT - 13/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An

[1191/QĐ-SYT - 13/12/2021] phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk SOS

[1192/QĐ-SYT - 13/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk SOS

[1215/QĐ-SYT - 20/12/2021] phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ttyt Vietsovpetro

[1216/QĐ-SYT - 20/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 2

[1261/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Suối Nghệ

[1260/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Sài Gòn Bà Rịa

[1259/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro

 [1258/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT thị xã Phú Mỹ

[1257/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam

[1256/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh Bệnh xá Công An tỉnh

[1255/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt điều chỉnh nhân sự tham gia hoạt động khám chữa bệnh Bệnh xá Công An tỉnh

[1254/QĐ-SYT - 27/12/2021] phê duyệt nhân sự ngưng tham gia hoạt động khám chữa bệnh pk RHM Phạm Thị Thúy Vân

[91/QĐ-SYT - 24/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh của pkđk Vạn Thành Sài Gòn

[92/QĐ-SYT - 24/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh của Răng Hàm Mặt Sao Mai

[98/QĐ-SYT - 27/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3

[99/QĐ-SYT - 27/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 2

[99/QĐ-SYT - 27/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 2

[100/QĐ-SYT - 27/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn

[101/QĐ-SYT - 27/01/2022] phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An

[120/QĐ-SYT - 28/01/2022] phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam

[305/QĐ-SYT - 14/04/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5)

Danh sách nhân sự hành nghề PKĐK Medic Sài Gòn 5 kèm Phạm vị hoạt động chuyên môn PKĐK Medic SG5

[325/QĐ-SYT - 21/04/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK SG-BRVT)

[403/QĐ-SYT - 17/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An)

[410/QĐ-SYT - 23/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam)

[414/QĐ-SYT - 23/05/2022] Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự (TTYT Vietsovpetro-4 người)

[436/QĐ-SYT - 06/06/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5)

[463/QĐ-SYT - 14/06/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BV Phổi PHC)

[468/QĐ-SYT] - QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Long Điền)

[466/QĐ-SYT - 14/6/2022] Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự (PKĐK Sài Gòn Châu Đức)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đông Tây)

[509/QĐ-SYT - 30/06/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG - 17.6)

[516/QĐ-SYT - 01/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Asia Phú Mỹ)

[538/QĐ-SYT - 13/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TPVT 7.2022)

539/QĐ-SYT] - QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vạn Tâm-Phước Hòa)

[541/QĐ-SYT - 13/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam)

[543/QĐ-SYT - 14/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đông Tây)

[549/QĐ-SYT - 18/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An)

[551/QĐ-SYT - 18/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vũng Tàu)

[580/QĐ-SYT - 27/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TYT Phước Tỉnh-H.Long Điền)

[606/QĐ-SYT - 05/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG2)

[608/QĐ-SYT - 05/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Long Điền)

[625/QĐ-SYT - 08/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

 626/QĐ-SYT - 09/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

[638/QĐ-SYT - 12/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BV YHCT-CV375)

 [646/QĐ-SYT - 15/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vạn Tâm - Phước Hòa)

[647/QĐ-SYT - 15/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Việt Tâm)

[661/QĐ-SYT - 18/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Long Điền

[670/QĐ-SYT - 23/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Ân)

[699/QĐ-SYT - 31/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đông Tây)

[706/QĐ-SYT - 06/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Suối Nghệ)

[709/QĐ-SYT - 06/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam)

[710/QĐ-SYT - 07/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An)

[711/QĐ-SYT - 07/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Sài gòn Quốc Tế)

[712/QĐ-SYT - 07/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BV YHCT)

[738/QĐ-SYT - 15/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKCK RHM-Nha khoa Quốc Bình)

[747/QĐ-SYT - 19/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Việt Tâm)

[751/QĐ-SYT - 19/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vạn Tâm-Phước Hòa)

 [749/QĐ-SYT - 19/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK SG-VT)

[754/QĐ-SYT - 19/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt (bổ sung) Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Vũng Tàu năm 2022 (06 KT)

 [759/QĐ-SYT - 21/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKCK Nội- Cty TNHH Đồng Tâm Medical)

[760/QĐ-SYT - 21/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5)

Danh sách người hành nghề tại cơ sở KCB - Bệnh viện Vũng Tàu ( Đính kèm Giấy phép hoạt động số 1496/BRVT-GPHĐ ngày 19/3/2022)

[767/QĐ-SYT - 22/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BVVT-CV 2913)

[768/QĐ-SYT - 22/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BV Mắt-CV 497)

[771/QĐ-SYT - 23/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TPBR- CV số 381)

[785/QĐ-SYT - 28/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh PKĐK Nhi Sài Gòn khu vực BRVT

[788/QĐ-SYT - 29/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Phú Mỹ- CV886)

[796/QĐ-SYT - 30/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BV Vũng Tàu

[807/QĐ-SYT - 06/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An)

[814/QĐ-SYT - 07/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TPBR-CV 407)

[815/QĐ-SYT - 07/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vũng Tàu)

[818/QĐ-SYT - 07/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TPBR-CV 412)

[832/QĐ-SYT - 14/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT VSP-CV 872)

[833/QĐ-SYT - 14/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG 2)

[834/QĐ-SYT - 16/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG)

[845/QĐ-SYT - 18/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKCK Nhi SG)

[846/QĐ-SYT - 18/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BVVT-CV 3326)

[847/QĐ-SYT - 18/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Ys Tâm- TTTVĐTNMT)

[848/QĐ-SYT - 18/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt, điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BVBR-CV 1310)

[849/QĐ-SYT - 19/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PK YHCT Thanh Hường)

[850/QĐ-SYT - 19/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK SG-BRVT)

[851/QĐ-SYT - 19/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Suối Nghệ)

[858/QĐ-SYT - 21/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TPBR-CV 424)

[859/QĐ-SYT - 21/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (SOS clinic)

[860/QĐ-SYT - 21/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (CSDV Cấp cứu vận chuyển SOS)

[863/QĐ-SYT - 25/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Ân)

[867/QĐ-SYT - 25/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam)

[883/QĐ-SYT - 31/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Long Điền - CV 1173)

[884/QĐ-SYT - 31/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK SGVT)

[885/QĐ-SYT - 31/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG)

[886/QĐ-SYT - 31/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Medic SG2)

[897/QĐ-SYT - 02/11/2022] Quyết định Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (CV 3546)

[890/QĐ-SYT - 02/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đại Tòng Lâm- Nhi, Tâm thần, Nội soi tiêu hóa)

[891/QĐ-SYT - 02/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt, điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BVBR-CV 1404)

[893/QĐ-SYT - 02/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKCK Ung bướu Sài Gòn)

[914/QĐ-SYT - 11/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PXN Lab2)

[899/QĐ-SYT - 02/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam)

[907/QĐ-SYT - 10/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG3)

[919/QĐ-SYT - 14/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Asia Phú Mỹ)

[910/QĐ-SYT - 11/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt, điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BVBR-CV 1422)

[924/QĐ-SYT - 15/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Sài Gòn Châu Đức)

[925/QĐ-SYT - 15/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKđK Medic SG5)

[926/QĐ-SYT - 16/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đông Tây)

[928/QĐ-SYT - 16/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Y Sài Gòn)

[932/QĐ-SYT - 18/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đức Ân-Sài Gòn)

[933/QĐ-SYT - 18/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam)

[935/QĐ-SYT - 18/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Châu Đức 11.2022)

[936/QĐ-SYT - 18/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TYT Suối Nghệ)

[937/QĐ-SYT - 18/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Hoa Sứ)

[943/QĐ-SYT - 18/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TPVT-CV1701)

[948/QĐ-SYT - 21/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vũng Tàu)

[949/QĐ-SYT - 21/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5)

[950/QĐ-SYT - 21/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (CK TMH-PKĐK Vạn Tâm-Phước Hòa)

[952/QĐ-SYT - 22/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vạn Thành Sài Gòn)

[960/QĐ-SYT - 23/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5)

[968/QĐ-SYT - 28/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An)

973/QĐ-SYT - 29/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BVVT-CV3856)

[980/QĐ-SYT - 02/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đông Tây)

[981/QĐ-SYT - 02/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BVBR-3CV)

[982/QĐ-SYT - 02/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

[983/QĐ-SYT - 02/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG3)

[950/QĐ-SYT - 21/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (CK TMH-PKĐK Vạn Tâm-Phước Hòa)

[952/QĐ-SYT - 22/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vạn Thành Sài Gòn)

[960/QĐ-SYT - 23/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5)

[968/QĐ-SYT - 28/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An)

973/QĐ-SYT - 29/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BVVT-CV3856)

[980/QĐ-SYT - 02/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đông Tây)

[981/QĐ-SYT - 02/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BVBR-3CV)

[982/QĐ-SYT - 02/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

[983/QĐ-SYT - 02/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG3)

[989/QĐ-SYT - 06/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK SGVT))

[1014/QĐ-SYT - 12/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An-cơ sở 2)

[1015/QĐ-SYT - 12/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BVVT-CV 4088)

[1016/QĐ-SYT - 12/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT VSP)

[1018/QĐ-SYT - 13/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PXN Vũng Tàu lab)

[1019/QĐ-SYT - 13/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKđK Suối Nghệ)

[1023/QĐ-SYT - 13/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

[1030/QĐ-SYT - 14/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Côn Đảo)

[1034/QĐ-SYT - 15/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Ân)

[1035/QĐ-SYT - 15/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKCK Nhi đồng SGVT)

[1047/QĐ-SYT - 19/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT TX Phú Mỹ- CV 1264)

[1048/QĐ-SYT - 19/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

[1049/QĐ-SYT - 20/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Suối Nghệ - T12)

[1050/QĐ-SYT - 20/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

[1051/QĐ-SYT - 20/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

[1055/QĐ-SYT - 21/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam)

[1056/QĐ-SYT - 21/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (CV 1564 - BVBR)

[1066/QĐ-SYT - 23/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic Sài Gòn)

[1080/QĐ-SYT - 28/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BV Phổi PHC-CV 594)

[1081/QĐ-SYT - 28/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TYTTTr Long Điền- CV1447)

[1082/QĐ-SYT - 28/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (BVVT-CV4277)

[1084/QĐ-SYT - 29/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Việt Tâm)

[27/QĐ-SYT - 06/01/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân 1.2023)

[172/QĐ-SYT - 22/03/2024] Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Hoa Sứ) tháng 03/2024

[189/QĐ-SYT - 29/03/2024] Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 4) tháng 03/2024

[195/QĐ-SYT - 29/03/2024] Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3) tháng 03/2024