Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn; điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn/bổ sung hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề khám chữa bệnh/ thu hồi và hủy quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh

 Phòng khám medic sài gòn nguyễn quang chung

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với người hành nghề KCB

[161/QĐ-SYT - 16/03/2020] QĐ Phê duyệt Phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề của BV mắt

Phòng khám đa khoa Đức Hạnh

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, cơ cấu tổ chức, nhân sự đối với cơ sở KCB - PKĐK rạch Dừa (QĐ 88/QĐ-SYT)

Phê duyệt nhân sự PKĐK Đông Tây

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Cty Đệ Nhất

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh  Phòng khám da khoa Vạn Thành Sài Gòn

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Cty TNHH Phòng khám đa khoa Vũng Tàu (QĐ số 49/QĐ-SYT ngày 22/01/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi

QĐ Phê duyệt Phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề của BV mắt

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - BV Bà Rịa

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 389/QĐ-SYT ngày 28/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 341/QĐ-SYT ngày 7/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 342/QĐ-SYT ngày 7/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 540/QĐ-SYT ngày 9/7/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - TTYT TPVT (QĐ 235/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh của Trung tâm Xã hội (QĐ 383/QĐ-SYT ngày 13/5/2020) 

QĐ phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Phòng khám đa khoa Thiên Ân (QĐ 912/QĐ-SYT ngày 22/11/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm - Phước Hòa (QĐ 396/QĐ-SYT ngày 19/5/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 407/QĐ-SYT ngày 22/5/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Công ty TNHH Dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Suối Nghệ (QĐ số 413/QĐ-SYT ngày 22/5/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Đông Tây (QĐ 315/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ Phê duyệt nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền (QĐ 224/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 479/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh PK RHM Nha Việt Đức Sài Gòn (QĐ 515/QĐ-SYT ngày 26/6/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh xá công an tỉnh (QĐ 587a/QĐ-SYT ngay 21/7/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn , nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm Y tế xã Nghĩa Thành (QĐ 871/QĐ-SYT ngày 13/10/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã Bình Sơn (QĐ 913/QĐ-SYT ngày 27/10/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh PKBSGĐ Thiên Phúc Thanh Y (QĐ 949/QĐ-SYT ngày 06/11/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Đặng Thị Kim Thơm (QĐ 950/QĐ-SYT ngày 06/11/2020)

Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh ttyt Long Điền

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế tp Bà Rịa (QĐ 1069)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ (QĐ 1070)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ - Trạm y tế Phường Hắc Dịch (QĐ 1072)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa - Trạm y tế Phường Long Hương (QĐ 1073)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu - Trạm y tế Phường 11 (QĐ 1074)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Long Điền (QĐ 1075)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ (QĐ 1076)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu (QĐ 1077)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ - Trạm Y tế xã Phước Hải (QĐ 1078)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn , nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Y Sài Gòn 408B Lê Hồng Phong - Vũng Tàu (QĐ 1091)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn , nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Trung tâm kiểm soát bệnh tật (QĐ số 20/QĐ-SYT ngày 11/1/2021)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3

[977/QĐ-SYT - 19/10/2021] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn pkđk Việt Tâm

[1024/QĐ-SYT - 29/10/2021] Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh tại pkđk Vạn Tâm phước Hòa

[68/QĐ-SYT - 21/01/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn C STAR

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Hà Ngọc Phúc

 

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với người hành nghề KCB

Quyết định điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 471/Qđ-SYT ngày 12/6/2020)

phê duyệt điều chỉnh , bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Vietsovpetro (QĐ 535/QĐ-SYT ngày 03/7/2020)

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (QĐ 886/QĐ-SYT ngày 19/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ  184/QĐ-SYT  ngày 11/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Lê Văn Định (QĐ  189/QĐ-SYT  ngày 12/3/2021)

 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Trần Anh Đức (QĐ  191/QĐ-SYT  ngày 12/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Mai Hương 

Bổ sung phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý Y học gia đình (QĐ  1407/SYT-NV  ngày 23/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Lê Thanh Tú  (QĐ 240/QĐ-SYT  29/03/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Âu Đức Thắng (QĐ 241/QĐ-SYT  29/03/2021)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh pk Nhi Sài Gòn KVBRVT (QĐ 242/QĐ-SYT  29/03/2021)

 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Hồ Văn Lạc (QĐ 288/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Lại Thế Sở (QĐ 287/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Nguyễn phương Nam (QĐ 286/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Đinh Văn Thơ (QĐ 285/QĐ-SYT  07/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 338/QĐ-SYT  ngày 27/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Thái Hoàng Thân (QĐ 342/QĐ-SYT  ngày 27/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Trương Đình Kho (QĐ 354/QĐ-SYT  ngày 28/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Văn Bình (QĐ 363/QĐ-SYT  ngày 6/5/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Thái Đàm Hạnh (QĐ 381/QĐ-SYT  ngày 12/5/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thúy Ngọc (QĐ 411/QĐ-SYT  ngày 18/5/2021)

thu hồi và hủy quyết định số 111/QĐ-SYT ngày 02/02/2018 bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thúy Ngọc (QĐ 412/QĐ-SYT  ngày 18/5/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh pkđk Vạn tâm Phước Hòa (QĐ 412/QĐ-SYT  ngày 18/5/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh RHM Đại Thành Sài Gòn (QĐ 417/QĐ-SYT  ngày 18/5/2021)

hủy quyết định số 552/QĐ-SYT ngày 18/8/2014 bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bông (435/QĐ-SYT ngày 19/5/2021)

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bông (434/QĐ-SYT ngày 19/5/2021)

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh  (446/QĐ-SYT ngày 21/5/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Mai Hương (QĐ  551/QĐ-SYT  ngày 25/6/2021)

phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã Hòa Hội thuộc TTYT huyện Xuyên Mộc (QĐ 645/QĐ-SYT  ngày 14/7/2021)

phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã Bưng Riềng thuộc TTYT huyện Xuyên Mộc (QĐ 646/QĐ-SYT  ngày 14/7/2021)

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám chữa bệnh Phan Châu Thanh (QĐ 706/QĐ-SYT  ngày 27/7/2021)

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn Trung tâm Diag 023

[27/01/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế phường Thắng Tam thuộc TTYT thành phố Vũng Tàu

[27/01/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế phường Thắng Nhất thuộc TTYT thành phố Vũng Tàu

[27/01/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế phường Rạch Dừa thuộc TTYT thành phố Vũng Tàu

[142/QĐ-SYT - 15/02/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thành Hưng

[232/QĐ-SYT - 17/03/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa

[321/QĐ-SYT - 19/04/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh (cấp lại lần 1)

[411/QĐ-SYT - 23/05/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Bùi Thị Thư

[329/QĐ-SYT - 21/04/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKCK Nội thuộc Khoa KBCC-BV Tâm thần)

[342/QĐ-SYT - 28/04/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nội soi tiêu hóa-PKCK CĐHA Sài Gòn)

[407/QĐ-SYT - 20/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5 - CK RHM-Ngoại)

 [741/QĐ-SYT - 16/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thủy

 [742/QĐ-SYT - 16/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Anh Tuấn

[743/QĐ-SYT - 16/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Tấn Phát

[779/QĐ-SYT - 28/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Phạm Việt Dũng

[780/QĐ-SYT - 28/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Ký Thị Phượng

[797/QĐ-SYT - 30/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Vĩnh Trung

[836/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Vương Khai khoa

[837/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Trần thị Thảo Uyên

 [838/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Lê Văn Huấn

[840/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Dương Đình Vinh

[841/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Bá Dũng

[842/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thế Hùng

[890/QĐ-SYT - 02/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đại Tòng Lâm- Nhi, Tâm thần, Nội soi tiêu hóa)

950/QĐ-SYT - 21/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (CK TMH-PKĐK Vạn Tâm-Phước Hòa)

[970/QĐ-SYT - 29/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An - CĐHA)

[977/QĐ-SYT - 30/11/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Thong

[978/QĐ-SYT - 30/11/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Kim Hiền

[991/QĐ-SYT - 06/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thủy

[992/QĐ-SYT - 06/12/2022] thu hồi và hủy quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh của Sở Y tế tỉnh BRVT

[993/QĐ-SYT - 06/12/2022] thu hồi và hủy quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh của Sở Y tế tỉnh BRVT

[1007/QĐ-SYT - 09/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nghiêm Lý Thanh Thảo

[1014/QĐ-SYT - 12/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An-cơ sở 2)

[1043/QĐ-SYT - 19/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Phan Hải Đăng

[1044/QĐ-SYT - 19/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Trần Ngọc Minh

[1045/QĐ-SYT - 19/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Mai Thị Chinh

[1053/QĐ-SYT - 20/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Xuân Dũng

Quyết định điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 471/Qđ-SYT ngày 12/6/2020)

phê duyệt điều chỉnh , bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Vietsovpetro (QĐ 535/QĐ-SYT ngày 03/7/2020)

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (QĐ 886/QĐ-SYT ngày 19/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ  184/QĐ-SYT  ngày 11/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Lê Văn Định (QĐ  189/QĐ-SYT  ngày 12/3/2021)

 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Trần Anh Đức (QĐ  191/QĐ-SYT  ngày 12/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Mai Hương 

Bổ sung phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý Y học gia đình (QĐ  1407/SYT-NV  ngày 23/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Lê Thanh Tú  (QĐ 240/QĐ-SYT  29/03/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Âu Đức Thắng (QĐ 241/QĐ-SYT  29/03/2021)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh pk Nhi Sài Gòn KVBRVT (QĐ 242/QĐ-SYT  29/03/2021)

 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Hồ Văn Lạc (QĐ 288/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Lại Thế Sở (QĐ 287/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Nguyễn phương Nam (QĐ 286/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Đinh Văn Thơ (QĐ 285/QĐ-SYT  07/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 338/QĐ-SYT  ngày 27/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Thái Hoàng Thân (QĐ 342/QĐ-SYT  ngày 27/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Trương Đình Kho (QĐ 354/QĐ-SYT  ngày 28/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Văn Bình (QĐ 363/QĐ-SYT  ngày 6/5/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Thái Đàm Hạnh (QĐ 381/QĐ-SYT  ngày 12/5/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thúy Ngọc (QĐ 411/QĐ-SYT  ngày 18/5/2021)

thu hồi và hủy quyết định số 111/QĐ-SYT ngày 02/02/2018 bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thúy Ngọc (QĐ 412/QĐ-SYT  ngày 18/5/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh pkđk Vạn tâm Phước Hòa (QĐ 412/QĐ-SYT  ngày 18/5/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh RHM Đại Thành Sài Gòn (QĐ 417/QĐ-SYT  ngày 18/5/2021)

hủy quyết định số 552/QĐ-SYT ngày 18/8/2014 bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bông (435/QĐ-SYT ngày 19/5/2021)

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bông (434/QĐ-SYT ngày 19/5/2021)

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh  (446/QĐ-SYT ngày 21/5/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Mai Hương (QĐ  551/QĐ-SYT  ngày 25/6/2021)

phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã Hòa Hội thuộc TTYT huyện Xuyên Mộc (QĐ 645/QĐ-SYT  ngày 14/7/2021)

phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã Bưng Riềng thuộc TTYT huyện Xuyên Mộc (QĐ 646/QĐ-SYT  ngày 14/7/2021)

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám chữa bệnh Phan Châu Thanh (QĐ 706/QĐ-SYT  ngày 27/7/2021)

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn Trung tâm Diag 023

[27/01/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế phường Thắng Tam thuộc TTYT thành phố Vũng Tàu

[27/01/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế phường Thắng Nhất thuộc TTYT thành phố Vũng Tàu

[27/01/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế phường Rạch Dừa thuộc TTYT thành phố Vũng Tàu

[142/QĐ-SYT - 15/02/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thành Hưng

[232/QĐ-SYT - 17/03/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa

[321/QĐ-SYT - 19/04/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh (cấp lại lần 1)

[411/QĐ-SYT - 23/05/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Bùi Thị Thư

[329/QĐ-SYT - 21/04/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKCK Nội thuộc Khoa KBCC-BV Tâm thần)

[342/QĐ-SYT - 28/04/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nội soi tiêu hóa-PKCK CĐHA Sài Gòn)

[407/QĐ-SYT - 20/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5 - CK RHM-Ngoại)

 [741/QĐ-SYT - 16/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thủy

 [742/QĐ-SYT - 16/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Anh Tuấn

[743/QĐ-SYT - 16/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Tấn Phát

[779/QĐ-SYT - 28/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Phạm Việt Dũng

[780/QĐ-SYT - 28/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Ký Thị Phượng

[797/QĐ-SYT - 30/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Vĩnh Trung

[836/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Vương Khai khoa

[837/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Trần thị Thảo Uyên

 [838/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Lê Văn Huấn

[840/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Dương Đình Vinh

[841/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Bá Dũng

[842/QĐ-SYT - 18/10/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thế Hùng

[850/QĐ-SYT - 19/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK SG-BRVT)

[890/QĐ-SYT - 02/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đại Tòng Lâm- Nhi, Tâm thần, Nội soi tiêu hóa)

950/QĐ-SYT - 21/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (CK TMH-PKĐK Vạn Tâm-Phước Hòa)

[970/QĐ-SYT - 29/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An - CĐHA)

[977/QĐ-SYT - 30/11/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Thong

[978/QĐ-SYT - 30/11/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Thị Kim Hiền

[991/QĐ-SYT - 06/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thủy

[992/QĐ-SYT - 06/12/2022] thu hồi và hủy quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh của Sở Y tế tỉnh BRVT

[993/QĐ-SYT - 06/12/2022] thu hồi và hủy quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh của Sở Y tế tỉnh BRVT

[1007/QĐ-SYT - 09/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nghiêm Lý Thanh Thảo

[1014/QĐ-SYT - 12/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bình An-cơ sở 2)

[1043/QĐ-SYT - 19/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Phan Hải Đăng

[1044/QĐ-SYT - 19/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Trần Ngọc Minh

[1045/QĐ-SYT - 19/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Mai Thị Chinh

[1053/QĐ-SYT - 20/12/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Xuân Dũng

[1066/QĐ-SYT - 23/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic Sài Gòn)

[62/QĐ-SYT - 19/01/2023] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Hoàng Trọng Nhật Huy

[213/QĐ-SYT - 17/03/2023] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh

[249/QĐ-SYT - 30/03/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phúc Gia Khang)

[250/QĐ-SYT - 30/03/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đồng Tâm)

[309/QĐ-SYT - 10/04/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phúc Gia Khang - YHCT, Nhi, Ngoại)

[374/QĐ-SYT - 27/04/2023] QĐ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề (Bs Phan Văn Tư)

[375/QĐ-SYT - 27/04/2023] QĐ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề (Bs Phan thị Trang)

[376/QĐ-SYT - 27/04/2023] QĐ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề (Bs Trần Văn Phong)

[490/QĐ-SYT - 25/05/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Sản phụ khoa - PKĐK Medic SG5)

[494/QĐ-SYT - 25/05/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam - VLTL PHCN)

[591/QĐ-SYT - 27/06/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Đại Tòng Lâm - PKCK PHCN VLTL)

[622/QĐ-SYT - 06/07/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Sài Gòn Phú Mỹ - GPHĐ 1693)

[623/QĐ-SYT - 06/07/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic Tâm An)

[624/QĐ-SYT - 07/07/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Vạn Tâm Phước Hòa

[651/QĐ-SYT - 12/07/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề và Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (TYT xã An Nhứt-H Long Điền)

[652/QĐ-SYT - 12/07/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề và Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh - YHCT (Xã An Ngãi- H Long Điền)

[656/QĐ-SYT - 12/07/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề và Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh YHCT (xã Tam Phước -H Long Điền)