Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu

Phê duyệt nhân sự, phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 321/QĐ-SYT ngày 02/5/2019)


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết