Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Bệnh viện Tâm thần

Phê duyệt nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 250/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết