Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phòng khám bác sĩ gia đình Bình Ba

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pk bác sĩ gia đình Bình Ba (QĐ 343 ngày 24/4/2020)