thông tin tài chính thông tin tài chính
Về việc công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 4 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xem nội dung chi tiết tại đây