Thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt
Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây