Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương

[1213/QĐ-SYT] - tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với phòng khám đa khoa tư nhân Medic Sài Gòn 5

[103/QĐ-SYT - 27/01/2022] QUYẾT ĐỊNH Tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Phòng khám đa khoa tư nhân Vạn Thành Sài Gòn

[488/QĐ-SYT - 20/06/2022] QĐ phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương (PKĐK Sài Gòn Châu Đức)

[505/QĐ-SYT - 29/06/2022] QUYẾT ĐỊNH Tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm

[1052/QĐ-SYT - 20/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Phòng khám đa khoa Bình An – cơ sở 2

[33/QĐ-SYT - 10/01/2023] Quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

[266/QĐ-SYT - 31/03/2023] QUYẾT ĐỊNH Tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Phòng khám đa khoa Đồng Tâm

[379/QĐ-SYT - 27/04/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Suối Nghệ- T4.2023)