Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3758-CV/TU ngày 29/8/2022 về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, Công điện số 755/CĐ-TTg, ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về "đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19", Thông báo số 07-TB/BCĐ, ngày 18/7/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Trong đó, cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, nhất là tiêm mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, bảo đảm không bỏ sót đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương, cơ quan, đơn vị, với mục tiêu: Trong tháng 8/2022 hoàn thành tiêm mũi 3, 4 cho các đối tượng chỉ định và mũi thứ 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; bảo đảm đủ nhân lực, vắc xin, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế cho phòng, chống dịch bệnh.

- Tập trung nắm chắc và theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của Covid-19; thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các kịch bản đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, trường học. Địa phương, cơ quan, đơn vị nào để dịch bùng phát trên diện rộng do yếu tố chủ quan phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.

- Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về chiến dịch tiêm chủng, kế hoạch, chỉ tiêu tăng cường tiêm vắc xin do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra; quan tâm tuyên truyền đến các nhóm đối tượng được chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin như: Các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

- Tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ thông tin, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng, phát những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm vắc xin cho học sinh và phụ huynh, nhất là đối tượng thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi; tổ chức tư vấn cho phụ huynh, học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng phòng dich Covid-19 đầy đủ, kịp thời.

Nguồn:https://baria-vungtau.gov.vn/