Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Xem nội dung chi tiết tại đây