Thông báo chung Thông báo chung
Sở Y tế: Thông tin mời tham gia gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án

Sở Y tế đang triển khai lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí.

Thông tin gói thầu như sau:

1. Tên dịch vụ tư vấn:

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí.

2. Tổng mức đầu tư (Tạm tính)389.170.304.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi chín tỷ, một trăm bảy mươi triệu ba trăm lẻ bốn nghìn đồng);

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng

4. Loại hợp đồng: Trọn gói

Nếu quan tâm đề nghị các Công ty gửi Đơn xin nhận thầu, hồ sơ năng lực đến địa chỉ:

- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại: (0254) 3852652 - Fax: (0254) 3807182

- Thời gian gửi Đơn nhận thầu, hồ sơ năng lực báo giá: Trước ngày 12/8/2023.