Thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt
Triển khai thực hiện mô hình điểm về Thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trên đb tỉnh.

Xem nội dung chi tiết tại đây