Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Xem nội dung chi tiết tại đây