Công văn Công văn
Triển khai Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kếtcông tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số năm 2023; Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây