Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung các gói thầu mua thuốc, vắc xin thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, vắc xin tập trung cấp địa phương cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập năm 2023-2025

1.Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, vắc xin thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, vắc xin tập trung cấp địa phương cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập năm 2023-2025

 2.Thỏa thuận khung các gói thầu mua thuốc, vắc xin thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, vắc xin tập trung cấp địa phương cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập năm 2023-2025

Thỏa thuận khung G1 (1-72)

Thỏa thuận khung G1 (73-147)

Thỏa thuận khung G2

Thỏa thuận khung  G3

Thỏa thuận khung G4

Thỏa thuận khung gói 1 - Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Long