Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Sở Y tế - thông tin mời các Công ty Tư vấn trong lĩnh vực trang thiết bị y tế

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu có nhu cầu tiếp nhận báo giá và HSNL để xác định theo phương pháp chỉ định thầu đối với một số gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền thành Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí với nội dung cụ thể như sau:.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Ông Trần Mạnh Hải.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu (bản cứng).

- Nhận qua email: tranmanhhai.bvbr@gmail.com (bản điện tử)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 20 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này].

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Các gói thầu mời báo giá và nộp Hồ sơ năng lực, gồm:

Stt

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 
 

3

Gói thầu TV-07: Tư vấn thẩm tra cấu hình, đặc tính kỹ thuật chi tiết trang thiết bị y tế

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quí I/2024

Trọn gói

120 ngày

 

4

Gói thầu TV-08: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quí I/2024

Trọn gói

120 ngày

 

5

Gói thầu TV-09: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quí I/2024

Trọn gói

120 ngày

 
  1. Các tài liệu nộp kèm bao gồm:

- Đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực tham gia;

- Báo cáo tài chính 03 năm 2021-2022-2023;

- Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện trong 03 năm gần đây;

- Danh sách nhân sự đề xuất kèm bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động liên quan;

3. Hiệu lực của báo giá: 120 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.