Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây