Quyết định Quyết định
Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã Văn thư đi (Phan Thị Nhàn) và 1 người khác (15 ngày trước)

Xem nội dung chi tiết tại đây