Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Bệnh viện Tâm thần - Thông báo yêu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa máy giặtt công nghiệp 23kg, máy sấy đồ vải, máy ủi

Xem nội dung chi tiết tại đây