Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Bệnh viện Tâm thần - Thông báo yêu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa các thiết bị lò hấp tiệt trùng, tủ an toàn sinh học, máy cất nước 2 lần

Xem nội dung chi tiết tại đây