Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Bệnh viện Tâm thần - Thông báo yêu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa và thay thế hệ thống vật tư camera giám sát tại đơn vị

Xem nội dung chi tiết tại đây