Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Danh sách đăng ký người thực hành khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Xem nội dung chi tiết tại đây

Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu

Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Lê Lợi

Bệnh viện Bà Rịa

Phòng khóa da khoa Thiên Ân

Phòng khám đa khoa Bình An

TTYT Xuyên Mộc

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Bệnh viện Lê Lợi

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3

TTYT TX.Phú Mỹ

TTYT TX.Phú Mỹ

Bệnh viện Bà Rịa

Phòng khám đa khoa Vũng Tàu

Bệnh viện Lê Lợi

Phòng khám Medic Sài Gòn 2

Phòng khám Medic Sài Gòn 3

Phòng khám Medic Sài Gòn 

Phòng khám Đa khoa Suối Nghệ

Phòng khám đa khoa Vũng Tàu

Bệnh viện Bà Rịa

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

TTYT huyện Đất Đỏ

Bệnh vện Mắt

Phòng khám đa khoa Vũng Tàu

TTYT huyện Đất Đỏ

Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu

TTYT huyện Đất Đỏ

Phòng khám đa khoa Thiên Ân

TTYT huyện Châu Đức

TTYT huyên Châu Đức - Nguyễn Xuân Nam

TTYT huyện Long Điền

Bệnh viện Lê Lợi

Phòng khám Nhi Sài Gòn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Phòng xét nghiệm Y khoa Đại An

Công ty TNHH - Dịch vụ y tế - Phòng khám đa khoa Suối Nghệ

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền

TTYT Châu Đức

Phòng xét nghiệm y khoa

Bệnh viện Bà Rịa

TTYT huyện Châu Đức

Bệnh viện Lê Lợi

Bệnh viện Lê Lợi

TTYT Phú Mỹ

Công ty cổ phần phòng khám đa khoa Thiên Nam

Danh sách đăng ký bổ sung, điều chỉnh người đăng ký làm việc, người thực hành, người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bà Rịa

Bệnh viện Lê Lợi

Bệnh viện Mắt

Phòng khám đa khoa Đông Tây

Bệnh viện Bà Rịa

TTYT huyện Đất Đỏ

Bệnh viện Lê Lợi

TTYT TX Phú Mỹ

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Bà Rịa

Bệnh viện Bà Rịa

Bệnh viện Lê Lợi

TTYT Xuyên Mộc

TTYT huyện Đất Đỏ

PKĐK Thiên Nam

PKĐK Vũng Tàu

Bệnh viện Lê Lợi

PKĐK Vũng Tàu

Bệnh viện Lê Lợi

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền

BV Lê Lợi - báo cáo danh sách thực hành Quý I năm 2020 (Công văn số 863/BVLL-HCTC ngày 01/4/2020)

BV Lê Lợi - báo cáo danh sách thực hành Quý II năm 2020 (Công văn số 1755/BVLL-HCTC ngày 01/7/2020)

PKĐK Y Sài Gòn

Bệnh viện Bà Rịa

Phòng xét nghiệm Y khoa Đại An

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

TTYT Vietsovpetro

TTYT huyện Long Điền

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn

Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân

Bệnh viện Lê Lợi

Phòng khám đa khoa Bình An

Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân

Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Phòng khám đa khoa Vạn Tâm - Phước Hòa

Phòng khám đa khoa Vạn Tâm - Sài Gòn

Phòng khám đa khoa Việt Tâm

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

Bệnh viện Lê Lợi

Trạm Y tế xã Phước Tân

TTYT Đất Đỏ

Đỗ Thị hảo - Phòng khám đa khoa Suối Nghệ 18/11/2020

Nguyễn Ngọc Anh - PKĐK Vũng Tàu

Lê Thị Vinh - PKĐK Vũng Tàu

Nguyễn Minh Cường - PKĐK Vũng Tàu

Phan Ngọc Hà - PKĐK Vũng Tàu

Nguyễn Thị Yến Nhi - PKĐk Vạn Thành Sài Gòn

Phạm Thị Quỳnh - PKĐk Vạn Thành Sài Gòn

Hoàng Thị Huyền - PKĐk Vạn Thành Sài Gòn

Trần Minh Huy - TTYT Vietsopetro

Nguyễn Quốc Tuấn - PKĐK Vạn Tâm Phước Hòa

Trương Khánh Huyền - PKĐK Vạn Tâm Phước Hòa

Nguyễn Thị Dung - Bệnh viện Lê Lợi

Đặng Quốc Tiến - Bệnh viện Lê Lợi

Nguyễn Thị Thanh Hương - Bệnh viện Lê Lợi

Phan Thị Trúc - Bệnh viện Lê Lợi

Phạm Thúy Quỳnh - Bệnh viện Lê Lợi

Trần Mỹ Hạnh - Bệnh viện Lê Lợi

Đào Thụ Thúy - Bệnh viện Lê Lợi

Đỗ Thị Minh Hoa- Bệnh viện Lê Lợi

Nguyễn Thị Ngát - Bệnh viện Lê Lợi

Hồ Thị Lệ Quyên - Bệnh viện Lê Lợi

Nguyễn Ngọc Thúy Châu - Bệnh viện Lê Lợi

Nguyễn Thị Đoan Trang - Bệnh viện Lê Lợi

[3625/CV-BVLL - 01/11/2021] V/v báo cáo danh sách thực hành tháng 10 năm 2021 tại BV Lê Lợi

Phạm Minh Hiếu - BV Đa khoa Vạn Phước

Hồ Phạm Minh Khôi - PKĐK mỹ Xuân

Bẹnh viện Lê Lợi

TTYT Vietsopetro

Vũ Trịnh Bảo Thư - Công ty TNHH Dịch vụ Y tế -PKĐK Suối Nghệ

Hoàng Bá Duy - TTYT huyện Châu Đức

Nguyễn Khắc Việt - PKĐK Y Sài Gòn

Nguyễn Thị Hồng Nhung - PKĐK Y Sài Gòn

Nguyễn Thị Kieuf Oanh - PKĐK Y Sài Gòn

Huỳnh Thanh Bảo Dương - PKĐK Y Sài Gòn

Hoàng Tiến Thịnh - Bệnh viện Lê Lợi

Phùng Thanh Phương - Bệnh viện Lê Lợi

Trần Thị Ngọc - Bệnh viện Lê Lợi

Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bệnh viện Lê Lợi

Lữ Thị Hồng - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Trần Văn Uy - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Phan Thị Kim Tài - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Lê Hồng Phong - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Thị Trang - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Trần Ngọc Bích - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Hạ Lam - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Cao Thành Trung - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Hà Ngọc Tường Vân - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Hữu Trí - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Thị Hiên - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Trần Văn Uy - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Hà Ngọc Tường Vân - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Hữu Trí - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Trần Ngọc Bích - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Trần Hạ Lam - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Cao Thành Trung - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Trần Phúc Nhật Tuân - TTYT huyện Côn Đảo

Võ Duy Kim - TTYT huyện Xuyên Mộc

Phạm Thanh Tuyền - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Thị Kim Anh - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Huỳnh Kim Nhi - TTYT huyện Xuyên Mộc

Trần Thị Kim Sâm - TTYT huyện Xuyên Mộc

Vũ Trần Hà My - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Thị Mỹ Hương - TTYT huyện Xuyên Mộc

Trần Thị Lương - PKĐK Sài Gòn Vũng Tàu

Đặng Tấn Toàn - PKĐK Sài Gòn Vũng Tàu

Nguyễn Minh Châu - BV Y học cổ truyền

Phan Thị Hường - BV Y học cổ truyền

Trịnh Thị Chiến - Bệnh viện Lê Lợi

Lê Văn Thư - Bệnh viện Lê Lợi

Nguyễn Thị Hòa - Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

Phạm Thị Tư Nhung - Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

Lê Thị Minh Thư - TTYT Vietsopetro

Cao Trần Phương Thảo - PKĐK Mỹ Xuân

Trương Bảo Trí - Bệnh viện Mắt

Nguyễn Trần Thụy Ái Vi- Bệnh viện Mắt

Vũ Thị Diễm - Bệnh viện Mắt

Nguyễn Doãn Hưng - Bệnh viện Mắt

Nguyễn Nhật Phượng - Bệnh viện Mắt

Trương Văn Linh - Bệnh viện Mắt

Trịnh Thị Chiến - BV Lê Lợi

Lê Vũ Thư - BV Lê Lợi

Võ Duy Kim - TTYT huyện Xuyên Mộc

Phạm Thanh Tuyền - TTYT huyện Xuyên Mộc

Võ Duy Kim - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Thị Kim Anh - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Huỳnh Kim Nhi - TTYT huyện Xuyên Mộc

Trần Thị Kim Sâm - TTYT huyện Xuyên Mộc

Vũ Trần Hà My - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Minh Châu - BV Y học cổ truyền

Phan Thị Hường - BV Y học cổ truyền

Nguyễn Thị Hòa -Medic Sài Gòn 2

Phạm Thị Tư Nhung -Medic Sài Gòn 2

Trần Minh Huy - Medic Sài Gòn 2

Nguyễn Đoàn Gia Tuấn - PKĐK Vạn Thành Sài Gòn

Kiên Thị Bích Tiền - PKĐK Vạn Thành Sài Gòn

Cao Huy Thành  - PKĐK Vạn Thành Sài Gòn

Đào Thị Yên - PKĐK Thiên Nam

Thái Thị Duyên - PKĐK Thiên Nam

Nguyễn Thị Yến Nhi - PKĐK Vạn Thành Sài Gòn

Phạm Thị Quỳnh - PKĐK Vạn Thành Sài Gòn

Hoàng Thị Huyền - PKĐK Vạn Thành Sài Gòn

Hồ Vĩnh Phát - PXN YK Vũng Tàu Lab2

Lê Anh Duy - PXN YK Vũng Tàu Lab2

Nguyễn Thị Như Ý - Bệnh viện Bà Rịa

Nguyễn Thị Phượng Hồng - Bệnh viện Bà Rịa

Nguyễn Thị Bích Thủy - TTYT Long Điền

Trần Thanh Tâm - TTYT Long Điền

Nguyễn Ngọc Hồng Như - TTYT Long Điền

Lê Thị Yến Nhi - TTYT Long Điền

Phạm Thế Sơn - TTYT huyện Đất Đỏ

Nguyễn Thị Minh Tân - PKĐK Medic Sài Gòn

Trần Thị Thúy Hằng - PKĐK Vũng Tàu

Nguyễn Minh Trí - PKĐK Vũng Tàu

Nông Hiếu Thảo Vy - PKĐK Vũng Tàu

Huỳnh Thị Thu Trúc - Bệnh viện Lê Lợi

Nguyễn Minh Đăng - Bệnh viện Lê Lợi

Hoàng Trí Đạo - Bệnh viện Y học cổ truyền

Trương Quốc Tuấn - Công ty TNHH Đồng Tâm Medical

Nguyễn Thị Bích Thảo - TTYT huyện Long Điền

Trần Thanh Tâm - TTYT huyện Long Điền

Nguyễn Ngọc Hồng Như - TTYT huyện Long Điền

Lê Thị Yến Nhi - TTYT huyện Long Điền

Nguyễn Thị Thúy Nga  - TTYT huyện Long Điền

Nguyễn Thị Mỹ Hà  - TTYT huyện Long Điền

Đặng Thị Vân -  TTYT huyện Long Điền

Ngô Thị Thơm - TTYT huyện Xuyên Mộc

Mai Thanh Thảo Nguyên - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Tuấn Anh - TTYT huyện Xuyên Mộc

Lê Huỳnh Thùy Dương - TTYT huyện Đất Đỏ

Ngô Mạnh Quyết - TTYT huyện Đất Đỏ

Đỗ Dương Trung Hiếu - TTYT huyện Đất Đỏ

Trần Minh Tiến - TTYT huyện Châu Đức

Bùi Lê Thanh Thảo - TTYT huyện Châu Đức

Tạ Thị Hồng Vân - TTYT huyện Châu Đức

Đinh Phượng Hồng- TTYT huyện Châu Đức

Trần Văn Uy - TTYT Phú Mỹ

Bùi Thị Thúy - TTYT Phú Mỹ

Phạm Thị Loan - TTYT Phú Mỹ

Trần Văn Thủy - TTYT Phú Mỹ

Đinh Phượng Hồng- TTYT huyện Châu Đức

Trần Văn Uy - TTYT Phú Mỹ

Bùi Thị Thúy - TTYT Phú Mỹ

Phạm Thị Loan - TTYT Phú Mỹ

Trần Văn Thủy - TTYT Phú Mỹ

Huỳnh Thị Thu Trúc - BV Vũng Tàu

Nguyễn Minh Đăng - BV Vũng Tàu

Nguyễn Minh Thư - Công ty Cổ phần PKĐK Thiên Nam

Nguyễn Thị Kiều Tiên - PKĐK Bình An

Trần Nhật Thúy - PKĐK Bình An

Phạm Thị Hồng Thanh - PKĐK Bình An

Mai Thị Thanh - Bệnh viện Vũng Tàu

Bùi Phương Thảo - Bệnh viện Vũng Tàu

Vũ Thị Lài - BV Y học Cổ truyền

Đặng Lê Thanh Trúc - TTYT huyện Long Điền

Nguyễn Thị Bích Thảo - TTYT huyện Long Điền

Trần Việt Cường - TTYT huyện Long Điền

Trần Việt Cường- TTYT huyện Long Điền

Nguyễn Ngọc Hồng Như - TTYT huyện Long Điền

Lê Thị Yến Nhi - TTYT huyện Long Điền

Nguyễn Thụy Hoàng Phương Uyên - TTYT huyện Long Điền

Đinh Ngọc Hải - TTYT huyện Long Điền

Nguyễn Hữu Đô - Bệnh viện Y học cổ truyền

Lê Văn Thái - Phòng kham đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu

Trần Kim Hồng - Phòng khám Đa khoa Medic Sài Gòn 3

Đậu Đình Tài - TTYT huyện Xuyên Mộc

Quảng Ngọc Hà - PKĐK Medic Sài Gòn Hòa Hiệp Xuyên Mộc

Lê Đình Bảo - TTYT huyện Xuyên Mộc

Phạm Văn Tài - TTYT huyện Xuyên Mộc

Lại Thị Miên - Bệnh viện Y học cổ truyền

Phạm Thị Quỳnh - Bệnh viện Y học cổ truyền

Lý Thu Trang - PKĐK Y Sài Gòn

Phạm Thị Khuyên - PKĐK Sài Gòn Vũng Tàu

Hồ Thị Thúy Nhung - Nhà thuốc PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu

Bùi Thi Tuyết Nhung - TTYT huyện Đất Đỏ

Trần Thị Như Quỳnh - TTYT huyện Đất Đỏ

Đào Minh Kỳ - TTYT huyện Đất Đỏ

Nguyễn Thị Ngọc Thu - TTYT huyện Đất Đỏ

Vũ Văn Nam – BV Tâm thần

 Trần Thị Ngọc Lan – BV Tâm thần

 Hoàng Bá Dũng – BV Tâm thần

 Dương Đình Vinh – BV Tâm thần

 Võ Tâm Minh– BV Tâm thần

 Nguyễn Thị Thủy – BV Tâm thần

 Phạm Ngọc Tuấn – BV Tâm thần

 Nguyễn Thị Thảo Ngân – BV Tâm thần

Nguyễn Đình Khoa - PKĐK Đông Tây

Ngô Thị Kim Thi - KKĐK thiên An

Lưu Thị Khánh Ly - Bệnh viện Vũng Tàu

Vũ Thị Luyến - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Thị Oanh - Bệnh viện Vũng Tàu

Phạm Thị Hậu - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Đức Thắng - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Thọ Sơn - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Thị Hải Minh- Bệnh viện Vũng Tàu

Vũ Thanh Tâm - Bệnh viện Vũng Tàu

Vũ Ngọc Minh Xuân - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Thái Bình - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Thị Hoa - TTYT huyện Chậu Đức

Võ Nguyễn Như Thùy -  TTYT huyện Chậu Đức

Trần Hoài Nam - Chi nhánh Cty TNHH Triệu Duy Anh - PKĐK Đông Tây

Trần Đình Luân - PKĐK Vũng Tàu

Trần Thị Bích Lành - TTYT huyện Xuyên Mộc

Đoàn Ngọc Dung - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Đình Dũng - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Thị Luyến - TTYT huyện Xuyên Mộc

Trần Hoài Nam - Chi nhánh công ty TNHH Triệu Duy Anh - PKĐK Đông Tây

Đỗ Ngọc Lan - TTYT Vietsopetro

Lê Thị Thanh Loan - TTYT Vietsopetro

Trương Thị Ngọc Anh - TTYT Vietsopetro

Trịnh Thị Tươi - TTYT Vietsopetro

Nguyễn Thanh Nhân - TTYT huyện Châu Đức

Trần Ngọc Đăng - Bệnh viện Y học cổ truyền

Nguyễn Thị Phương Thảo - PKĐK Sài Gòn - Vũng Tàu

Nguyễn Thị Thu Ngân - Bệnh viện Vũng Tàu

Lê Thị Mỹ Hạnh - Bệnh viện Vũng Tàu

Trần Thị Minh - Bệnh viện Vũng Tàu

Đặng Thu Phương - Bệnh viện Vũng Tàu

Cao Thị Như Xuân - BV Y học cổ truyền

Nguyễn Thị Nguyệt - BV Y học cổ truyền

Nguyễn Thị Hằng - PKĐK Bình An

Đỗ Thi Uyên- PKĐK Bình An

Lê Thị Thảo Quyên - PKĐK Bình An

Lê Xuân Quang - Chi nhánh Cty TNHH Triệu Duy Anh - PKĐK Đông Tây

Nguyễn Xuân Long - Bệnh viện Vũng Tàu

Trần Bảo Toàn - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Diệu Quỳnh - Bệnh viện Vũng Tàu

Trịnh Thị Thu Trang- Bệnh viện Vũng Tàu

Trần Thị Lương - Bệnh viện Vũng Tàu

Phan Ân - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Thị Huyến - Bệnh viện Vũng Tàu

Lê Thị Thúy - Bệnh viện Vũng Tàu

Vũ Văn Du- Bệnh viện Vũng Tàu

Phan Văn Phú - Bệnh viện Vũng Tàu

Phạm Thị Hồng Vẽ- Bệnh viện Vũng Tàu

Dương Thành Lộc- Bệnh viện Vũng Tàu

Trần Thị Hoa - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Lương Thục Hiền - Bệnh viện Vũng Tàu

Võ Thị Mai - Bệnh viện Vũng Tàu

Vũ Thị Mai- Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Thị Thanh Bình - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Trúc Đào - Bệnh viện Vũng Tàu

Đặng Thị Hà - Bệnh viện Vũng Tàu

Dương Thành Lợi- Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Tuyết Mai - Bệnh viện Vũng Tàu

Cao Thị Minh Hằng - Bệnh viện Mắt

Đào Anh Chiến - Bệnh viện Mắt

Huỳnh Thị Ngọc Thư - TTYT Huyện Châu Đức

Trương Thị Xuân Hiền  - TTYT Huyện Châu Đức

Trần Ngọc Phước - TTYT Huyện Châu Đức

Phạm Thanh Phước Đức - TTYT Huyện Châu Đức

Nguyễn Thị Thúy - PKCK Nhi Nhi đồng Sài Gòn - Vũng Tàu

Trần Thị Bích Vân - Bệnh viện Vũng Tàu

Trần Thị Dễm Quỳnh - Bệnh viện Vũng Tàu

Lê Hồng Thái - Bệnh viện Vũng Tàu

Lê Văn Tuấn - Bệnh viện Vũng Tàu

Lưu Thị Khánh Ly - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Thị Tú Anh - Bệnh viện Vũng Tàu

Trần Ngọc Trâm - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Thúy Quỳnh - Bệnh viện Vũng Tàu

Đinh Thị Bình - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Thị Hiền - Bệnh viện Vũng Tàu

Hoàng Thị Loan - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Thị Nga - Bệnh viện Vũng Tàu

Lê Thu Nguyệt - TTYT huyện Châu Đức

Nguyễn Thị Hương - PKĐK Vũng Tàu

Đặng Thị Phương Thúy - PKĐK Vũng Tàu

Hà Thi Quỳnh - PKĐK Vũng Tàu

Nguyễn Sơn An - TTYT Quân dân Y huyện Côn Đảo

Dương Quốc Anh - TTYT Quân dân Y huyện Côn Đảo

Phạm Thị Huyền - PKĐK Sài Gòn Vũng Tàu

Nguyễn Thị Cẩm Nhung - PKĐK Sài Gòn Vũng Tàu

Trần Hồng Nhung - Bệnh viện Vũng Tàu

Phạm Quang Anh - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Văn Tài - Bệnh viện Vũng Tàu

Trần Hải Ninh - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Đức Tâm - Bệnh viện Vũng Tàu

Lê Xuân Dương - Bệnh viện Vũng Tàu

Lê Thị Thúy - Bệnh viện Vũng Tàu

Trần Đại Nghĩa- Bệnh viện Vũng Tàu

Bùi Đức Lương - Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Linh Giang - Bệnh viện Vũng Tàu

Ngô Thị Quỳnh Trâm - Phòng xét nghiệm Y khoa Vũng Tàu Lab

Nguyễn THị Hoài Thu - Phòng xét nghiệm Y khoa Vũng Tàu Lab

Trịnh Thị Thúy Kiều - Phòng xét nghiệm Y khoa Vũng Tàu Lab 2

Dương Thị Thanh Tuyền - Phòng xét nghiệm Y khoa Vũng Tàu Lab 2

Nguyễn Thị Trâm Trúc - Phòng xét nghiệm Y khoa Vũng Tàu Lab 2

Trần Thị Hồng - Phòng xét nghiệm Y khoa Vũng Tàu Lab 2

Thái Thị Nhật Thiên - Phòng xét nghiệm Y khoa Vũng Tàu Lab 3

Trương Trung Hiếu - Phòng xét nghiệm Y khoa Vũng Tàu Lab 3

Nguyễn Phan Nhật Linh - Phòng xét nghiệm Y khoa Vũng Tàu Lab 3

Nguyễn Trường Giang - Bệnh viện Y học cổ truyền

Phan Thị Mỹ Loan - Công ty TNHH Dịch vụ Y tế - PKĐK Suối Nghệ

Trần Vũ Minh - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Hoàng Ý Thanh Như - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Thị Hải Yến - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Vũ Ngọc Cẩn - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Trần Bách Diệp - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Hoàng Anh Vân- Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Phương Mỹ Trâm - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Dương Thị Thanh Tình - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Lê Thị Quỳnh Như - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Quỳnh Nhi - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Phạm Thị Thu Thảo - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Vũ Ngọc Ánh - Bệnh viện Y học cổ truyền

Nguyễn Thị Thùy Duyên - Bệnh viện Y học cổ truyền

Hoàng Lan Hương - TTYT TP Vũng Tàu

Nguyễn Hồng Hà - TTYT Đất Đỏ

Phan Thị Kim Vy - TTYT Đất Đỏ

Đỗ Đức Mạnh - Bệnh viện Y học cổ truyền

Nguyễn Mai Đình Nhân - TTYT huyện Xuyên Mộc

Lê Hoàng Dũng - TTYT huyện Xuyên Mộc

Trương Phạm Gia Hân - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Thị Thu - TTYT huyện Xuyên Mộc

Hoàng Thị Yến - TTYT huyện Xuyên Mộc

Bùi Văn Duyên - TTYT huyện Xuyên Mộc

Hà Thị Diệu Ánh - TTYT huyện Xuyên Mộc

Huỳnh Hồ Thanh Nhàn - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Ngọc Thạch - TTYT huyện Xuyên Mộc

Võ Thị Lâm - TTYT huyện Xuyên Mộc

Lâm Thị Thuỳ Dung - TTYT huyện Xuyên Mộc

Lê Thành Phát - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Tri Phương - TTYT huyện Xuyên Mộc

Nguyễn Hồng Vân - TTYT huyện Xuyên Mộc

Vũ Thị Bích Đào - TTYT huyện Xuyên Mộc

Lê Vân Anh - PXN Y khoa Vũng Tàu Lab 3

Hoàng Vĩnh Lâm - Bệnh viện Vũng Tàu

Lê Trần Mạnh Cường - Bệnh viện Vũng Tàu

Võ Thành Nhân - Bệnh viện Vũng Tàu

Hoàng Tường Vân - Bệnh viện Vũng Tàu

Phan Đặng Thanh Hiền - Bệnh viện Vũng Tàu

Đặng Hải Hoàng Trung- Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Thị Linh Chi - Bệnh viện Vũng Tàu

Hoàng Thị Huệ - PKĐK Bình An

Lê Thị Thảo Quyên- PKĐK Bình An

Đỗ Thị Uyên - PKĐK Bình An

Lê Đặng Hà Vy -  PKĐK Bình An

Nguyễn Minh Anh- PKĐK Bình An