Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Danh sách đăng ký người thực hành khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu

Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Lê Lợi

Bệnh viện Bà Rịa

Phòng khóa da khoa Thiên Ân

Phòng khám đa khoa Bình An

TTYT Xuyên Mộc

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Bệnh viện Lê Lợi

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3

TTYT TX.Phú Mỹ

TTYT TX.Phú Mỹ

Bệnh viện Bà Rịa

Phòng khám đa khoa Vũng Tàu

Bệnh viện Lê Lợi

Phòng khám Medic Sài Gòn 2

Phòng khám Medic Sài Gòn 3

Phòng khám Medic Sài Gòn 

Phòng khám Đa khoa Suối Nghệ

Phòng khám đa khoa Vũng Tàu

Bệnh viện Bà Rịa

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

TTYT huyện Đất Đỏ

Bệnh vện Mắt

Phòng khám đa khoa Vũng Tàu

TTYT huyện Đất Đỏ

Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu

TTYT huyện Đất Đỏ

Phòng khám đa khoa Thiên Ân

TTYT huyện Châu Đức

TTYT huyện Long Điền

Bệnh viện Lê Lợi

Phòng khám Nhi Sài Gòn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Phòng xét nghiệm Y khoa Đại An

Công ty TNHH - Dịch vụ y tế - Phòng khám đa khoa Suối Nghệ

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền

TTYT Châu Đức

Phòng xét nghiệm y khoa

Bệnh viện Bà Rịa

TTYT huyện Châu Đức

Bệnh viện Lê Lợi

Bệnh viện Lê Lợi

TTYT Phú Mỹ

Công ty cổ phần phòng khám đa khoa Thiên Nam

Danh sách đăng ký bổ sung, điều chỉnh người đăng ký làm việc, người thực hành, người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bà Rịa

Bệnh viện Lê Lợi

Bệnh viện Mắt

Phòng khám đa khoa Đông Tây

Bệnh viện Bà Rịa

TTYT huyện Đất Đỏ

Bệnh viện Lê Lợi

TTYT TX Phú Mỹ

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Bà Rịa

Bệnh viện Bà Rịa

Bệnh viện Lê Lợi

TTYT Xuyên Mộc

TTYT huyện Đất Đỏ

PKĐK Thiên Nam

PKĐK Vũng Tàu

Bệnh viện Lê Lợi

PKĐK Vũng Tàu

Bệnh viện Lê Lợi

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền

PKĐK Y Sài Gòn

Bệnh viện Bà Rịa

Phòng xét nghiệm Y khoa Đại An

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

TTYT Vietsovpetro

TTYT huyện Long Điền

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn

Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân

Bệnh viện Lê Lợi

Phòng khám đa khoa Bình An

Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân

Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Phòng khám đa khoa Vạn Tâm - Phước Hòa

Phòng khám đa khoa Vạn Tâm - Sài Gòn

Phòng khám đa khoa Việt Tâm

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

Bệnh viện Lê Lợi

Trạm Y tế xã Phước Tân

TTYT Đất Đỏ

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn

Bệnh viện Lê Lợi