Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Danh sách đăng ký người thực hành khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu

2. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

3. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

4. Bệnh viện Y học cổ truyền

5. Bệnh viện Lê Lợi

6. Bệnh viện Bà Rịa

7. Phòng khóa da khoa Thiên Ân

8. Phòng khám đa khoa Bình An

9. TTYT Xuyên Mộc

10. Bệnh viện Y học cổ truyền

11. Bệnh viện Y học cổ truyền

12. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

13. Bệnh viện Lê Lợi

14. Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

15. Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

16. Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3

17. TTYT TX.Phú Mỹ

18TTYT TX.Phú Mỹ

19Bệnh viện Bà Rịa

20. Phòng khám đa khoa Vũng Tàu

21. Bệnh viện Lê Lợi

22. Phòng khám Medic Sài Gòn 2

23. Phòng khám Medic Sài Gòn 3

24. Phòng khám Medic Sài Gòn 

25. Phòng khám Đa khoa Suối Nghệ

26. Phòng khám đa khoa Vũng Tàu

27. Bệnh viện Bà Rịa

28. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

29. TTYT huyện Đất Đỏ


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết