Công văn Công văn
Công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây