Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định 20/2020/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết