Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 393/BC-SYT - 15/11/2021 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CPngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ quý I, II, III năm 2021 và ước thực hiện năm 2021 Sở Y tế 16/11/2021
2 3629/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 05/08/2021
3 3547/QĐ-BYT ban hành mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc 27/07/2021
4 11/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 26/07/2021
5 03/2021/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC và người lao động 22/07/2021
6 3369/SYT-NV triển khai Quyết định 3283/QĐ-BYT đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT-t7/2021 19/07/2021
7 08/2021/TT-BYT Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược 19/07/2021
8 1722/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/07/2021
9 482/QĐ-SYT Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19), ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2021
10 1907/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng BYT 26/04/2021
11 01/2021/TT-BKHCN Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 20/04/2021
12 278/QĐ-SYT Kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan y tế năm 2021 12/04/2021
13 282/QĐ-SYT Ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/04/2021
14 1632/SYT-VP Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác công vụ và CCHC năm 2021 của UBND tỉnh 12/04/2021
15 1632/SYT-VP Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác công vụ và CCHC năm 2021 của UBND tỉnh 06/04/2021
16 1587/SYT-VP Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công năm 2021 02/04/2021
17 1382/SYT-VP Triển khai Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 24/03/2021
18 1404/SYT-VP Triển khai Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật 24/03/2021
19 1405/SYT-VP Triển khai Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 24/03/2021
20 494/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 22/03/2021
Hiển thị 1 - 20 of 1.415 kết quả.
của 71