Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
18/2020/QĐ-UBND] - Quyết định ban hành Quy định bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây