Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây