Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh ngày 12.7 về cơ sở xét nghiệm test nhanh SARS COVID-2 tại Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân

Xem nội dung chi tiết tai đây