ATVSTP ATVSTP
Công bố công khai vi phạm ATTP

Công bố công khai vi phạm ATTP  của HKD Đặng Thị Thu Huyền

Công bố công khai vi phạm ATTP  của HKD  Nguyễn Thành Trung

Công bố công khai vi phạm ATTP  của CTy TNHH TMDV nhà hàng sự kiện Hải Hoàng

Công bố công khai vi phạm ATTP  của HKD  Phương Nam

Công bố công khai vi phạm ATTP  của chi nhánh CTy TNHH T.D.C - Nhà hàng sản xuất nước uống đóng chai

Công bố công khai vi phạm ATTP  của HKD cơ sở sản xuất nước đá Ngọc Anh

Công bố công khai vi phạm hành chính về ATTP của HKD cửa hàng mua bán Khí Dầu mỏ Khí hoá lỏng Vy Vy

Công bố công khai vi phạm ATTP Cửa hàng Sayaka Vũng Tàu

Công bố công khai vi phạm ATTP của Hộ kinh doanh Phương Nam

Công bố công khai vi phạm ATTP của Hộ kinh doanh MIZU