Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây