Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/2/2022 quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây