Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Trước ngày 1/6, hoàn thành việc cập nhật xác thực thông tin tiêm chủng

Sáng 26/4, Liên Bộ Y tế - Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ đến 11.000 điểm cầu trên cả nước.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 25/4, cả nước đã tiêm được hơn 212,6 triệu mũi vắc xin phòng COVID-19. Tuy nhiên, hiện trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin khoảng 205 triệu mũi. Hơn 82 triệu đối tượng tiêm chủng đã gửi sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, với hơn 200 triệu mũi tiêm, trong đó, có hơn 8,8 triệu đối tượng không có CCCD, CMND, hoặc sai định dạng CCCD, CMND, với hơn 20 triệu mũi tiêm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu, các địa phương khẩn trương kiện toàn Tổ công tác 06 của Chính phủ theo đúng mô hình, hướng dẫn mà Trung ương đã ban hành. Các địa phương phải quán triệt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ công tác tại các cấp.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, các địa phương phải xác thực, chính xác hóa thông tin trên hệ thống tiêm chủng. Nếu chưa đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu dân cư, những thông tin phải thay đổi, thì cập nhật và chuyển cho trạm y tế xã để cập nhật lên hệ thống tiêm chủng. Các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật xác thực thông tin tiêm chủng trước ngày 1/6.

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/