Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Đánh giá lúc 12g00 ngày 23/05/2022)

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau:

Đánh giá phân loại cấp độ dịch cấp xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố (thời điểm đánh giá 12 giờ 00 ngày 23/05/2022):

- Cấp 1 – Nguy cơ thấp (vùng xanh):               83, chiếm 100%

- Cấp 2 – Nguy cơ trung bình (vùng vàng):      00

- Cấp 3 – Nguy cơ cao (vùng cam):                   00

- Cấp 4 – Nguy cơ rất cao (vùng đỏ):                00

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng thông báo./.

PHỤ LỤC
Tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại địa phương

Theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và

Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

(Thời điểm đánh giá 12 giờ 00 ngày 23/05/2022)

 

Đơn vị hành chính

TT

Tên xã/phường

Cấp độ dịch

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

 

1. Thành phố Vũng Tàu

 

 

Cấp 1

 

1

Phường 1

Cấp 1

 

2

Phường Thắng Tam

Cấp 1

 

3

Phường 2

Cấp 1

 

4

Phường 3

Cấp 1

 

5

Phường 4

Cấp 1

 

6

Phường 5

Cấp 1

 

7

Phường Thắng Nhì

Cấp 1

 

8

Phường 7

Cấp 1

 

9

Phường Nguyễn An Ninh

Cấp 1

 

10

Phường 8

Cấp 1

 

11

Phường 9

Cấp 1

 

12

Phường Thắng Nhất

Cấp 1

 

13

Phường Rạch Dừa

Cấp 1

 

14

Phường 10

Cấp 1

 

15

Phường 11

Cấp 1

 

16

Phường 12

Cấp 1

 

17

Xã Long Sơn

Cấp 1

2. Thành phố Bà Rịa

 

 

Cấp 1

 

1

Phường Phước Hưng

Cấp 1

 

2

Phường Phước Hiệp

Cấp 1

 

3

Phường Phước Nguyên

Cấp 1

 

4

Phường Long Toàn

Cấp 1

 

5

Phường Long Tâm

Cấp 1

 

6

Phường Phước Trung

Cấp 1

 

7

Phường Long Hương

Cấp 1

 

8

Phường Kim Dinh

Cấp 1

 

9

Xã Tân Hưng

Cấp 1

 

10

Xã Long Phước

Cấp 1

 

11

Xã Hoà Long

Cấp 1

3. Huyện Châu Đức

 

 

Cấp 1

 

1

Xã Bàu Chinh

Cấp 1

 

2

Thị trấn Ngãi Giao

Cấp 1

 

3

Xã Bình Ba

Cấp 1

 

4

Xã Suối Nghệ

Cấp 1

 

5

Xã Xuân Sơn

Cấp 1

 

6

Xã Sơn Bình

Cấp 1

 

7

Xã Bình Giã

Cấp 1

 

8

Xã Bình Trung

Cấp 1

 

9

Xã Xà Bang

Cấp 1

 

10

Xã Cù Bị

Cấp 1

 

11

Xã Láng Lớn

Cấp 1

 

12

Xã Quảng Thành

Cấp 1

 

13

Xã Kim Long

Cấp 1

 

14

Xã Suối Rao

Cấp 1

 

15

Xã Đá Bạc

Cấp 1

 

16

Xã Nghĩa Thành

Cấp 1

4. Huyện Xuyên Mộc

 

 

Cấp 1

 

1

Thị trấn Phước Bửu

Cấp 1

 

2

Xã Phước Thuận

Cấp 1

 

3

Xã Phước Tân

Cấp 1

 

4

Xã Xuyên Mộc

Cấp 1

 

5

Xã Bông Trang

Cấp 1

 

6

Xã Tân Lâm

Cấp 1

 

7

Xã Bàu Lâm

Cấp 1

 

8

Xã Hòa Bình

Cấp 1

 

9

Xã Hòa Hưng

Cấp 1

 

10

Xã Hòa Hiệp

Cấp 1

 

11

Xã Hòa Hội

Cấp 1

 

12

Xã Bưng Riềng

Cấp 1

 

13

Xã Bình Châu

Cấp 1

5. Huyện Long Điền

 

 

Cấp 1

 

1

Thị trấn Long Điền

Cấp 1

 

2

Thị trấn Long Hải

Cấp 1

 

3

Xã An Ngãi

Cấp 1

 

4

Xã Tam Phước

Cấp 1

 

5

Xã An Nhứt

Cấp 1

 

6

Xã Phước Tỉnh

Cấp 1

 

7

Xã Phước Hưng

Cấp 1

6. Huyện Đất Đỏ

 

 

Cấp 1

 

1

Thị trấn Đất Đỏ

Cấp 1

 

2

Xã Phước Long Thọ

Cấp 1

 

3

Xã Phước Hội

Cấp 1

 

4

Xã Long Mỹ

Cấp 1

 

5

Thị trấn Phước Hải

Cấp 1

 

6

Xã Long Tân

Cấp 1

 

7

Xã Láng Dài

Cấp 1

 

8

Xã Lộc An

Cấp 1

7. Thị xã Phú Mỹ

 

 

Cấp 1

 

1

Phường Phú Mỹ

Cấp 1

 

2

Xã Tân Hoà

Cấp 1

 

3

Xã Tân Hải

Cấp 1

 

4

Phường Phước Hoà

Cấp 1

 

5

Phường Tân Phước

Cấp 1

 

6

Phường Mỹ Xuân

Cấp 1

 

7

Xã Sông Xoài

Cấp 1

 

8

Phường Hắc Dịch

Cấp 1

 

9

Xã Châu Pha

Cấp 1

 

10

Xã Tóc Tiên

Cấp 1

8. Huyện Côn Đảo

 

 

Cấp 1