Quyết định Quyết định
Quyết định số 3867/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây