VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 71/NQ-HĐND, xác nhận kết quả miễn nhiệm, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xem nội dung chi tiết tại đây