VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Quyết định 849/QĐUBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây