Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động, sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây