Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Đã có 12.455 cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp

Đến nay toàn quốc đã có 12.455 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt 97,27% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT toàn quốc), với trên 29,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp.

Ngày 25/6, thông tin từ BHXH Việt Nam liên quan kết quả triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam 6 tháng đầu năm cho biết, về kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT

 Hệ thống đã xác thực trên 86,9 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 117,5 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đã có 12.455 cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp - Ảnh 1.

Đến nay toàn quốc đã có 12.455 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp

Toàn quốc đã có 12.455 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt 97,27% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc), với trên 29,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận gần 50 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 85% tổng số hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến được tiếp nhận).

Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình: Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 15.756 thẻ BHYT thông qua dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí, theo BHXH Việt Nam, đến nay, BHXH 2 địa phương triển khai thí điểm (Hà Nội và Hà Nam) đã tiếp nhận và giải quyết 39.440 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.361 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 02 nhóm Dịch vụ công liên thông này.

Về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: BHXH Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp thành công Dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 12/4/2022 và đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 166.512 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Về phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử

Theo BHXH Việt Nam, hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận tổng số 484.482 dữ liệu giấy khám sức khỏe hợp lệ của 1.034 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc; 138.146 dữ liệu Giấy chứng sinh của 1.055 cơ sở khám chữa bệnh; 1.637 dữ liệu Giấy báo tử của 314 cơ sở khám chữa bệnh.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn