VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy

Xem nội dung chi tiết tại đây