Thông báo chung Thông báo chung
Sở Y tế: Mời đơn vị thẩm định giá thẩm định lại 13 TTBYT tại thời điểm lập dự toán mua sắm TTBYT năm 2020.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhu cầu thẩm định giá thiết bị y tế với những nội dung như sau:

1. Mục đích thẩm định giá: Thẩm định lại giá 13 TTBYT tại thời điểm lập dự toán mua sắm TTBYT năm 2020.

2. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 2/2020.

3. Tài sản yêu cầu thẩm định giá: (danh mục thiết bị y tế đính kèm).

4. Địa điểm bàn giao kết quả thẩm định: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, số 01 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

5. Thời gian bàn giao kết quả thẩm định: Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày Công ty thẩm định giá nhận được đầy đủ các tài liệu phục vụ thẩm định giá do khách hàng cung cấp.

6. Hồ sơ gồm: Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, Bản mô tả năng lực kinh nghiệm, Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá; Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2021-2022 của Bộ Tài chính.

7. Hình thức gửi thông tin: Bằng đường Bưu điện; gửi trực tiếp và qua địa chỉ Mail của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: khth. sytbrvt@gmail.com; Điện thoại: 02543.852 742; Thời gian từ ngày 14/6/2023 đến ngày 28/6/2023 (lần 4).

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất mong được sự quan tâm của tất cả các đơn vị tư vấn thẩm định giá thiết bị trên toàn quốc.

Nguồn:https://baria-vungtau.gov.vn/