Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh

Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác y tế năm 2024 với mục tiêu tăng cường năng lực ứng phó với các dịch bệnh; đẩy mạnh tiêm chủng và phòng ngừa bệnh tật; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ y tế và đảm bảo sự tiện lợi và an toàn cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Sở Y tế còn đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công; đồng thời hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Sở đề ra các chỉ tiêu như: 9,8 bác sĩ/vạn dân; 21,3 giường bệnh/vạn dân; 100% trạm y tế xã phường có bác sĩ làm việc tối thiểu 2 buổi/tuần; 98% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; tỷ lệ giới tính khi sinh dưới 109,8 bé trai/100 bé gái; 95% dân số được quản lý sức khỏe; hơn 95% người dân hài lòng với dịch vụ y tế công…

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên, Sở Y tế tập trung thực hiện các nhiệm vụ: nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh thực hiện mô hình bệnh viện vệ tinh tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên bác sĩ từ bệnh viện tỉnh, TTYT về TYT và ngược lại. Ngành còn tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, từng bước đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhân viên y tế các tuyến...

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn