Quyết định Quyết định
Quyết định số 110/QĐ-SYT ngày 27/02/2024 vv ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây