Đường dây nóng Đường dây nóng
[138/QĐ-SYT - 13/03/2024] ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT tại Sở Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây