Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 Ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây